ออกรถใหม่กับ KLeasing สำหรับเจ้าของธุรกิจ Finance Lease ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2.16 ล้านบาท*

1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567

ออกรถใหม่กับ KLeasing สำหรับเจ้าของธุรกิจ Finance Lease ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2.16 ล้านบาท*

สัญญาเช่าการเงินลีสซิ่งกสิกรไทย (Finance Lease)

หมายเหตุ : เงื่อนไขดังกล่าวขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินและระยะเวลาของสัญญาเช่าการเงิน  1. การพิจารณาเครดิต ข้อกำหนด เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัท ฯ กำหนด
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียด เงื่อนไข ของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com ของทางบริษัทฯ