วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด_1

วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด

​​​​​ หากคุณกำลังวางแผนจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้คอนโด การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกู้บ้านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นจะต้องการวางแผนทางการการเงินได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกู้ผ่านได้ ดังนั้น ขั้นตอนเบื้องต้นที่ควรทำเพื่อเตรียม​ความพร้อมก่อนกู้บ้านประกอบด้วยดังนี้

1.ตรวจสอบความสามารถในการกู้

วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด_2

ตรวจสอบว่าคุณมีรายได้เพียงพอสำหรับการผ่อนชำระเงินกู้บ้านรายเดือนหรือไม่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการวางแผนการเงิน
การเตรียมความพร้อมก่อนกู้ซื้อบ้าน หรือ คอนโด โดยที่ธนาคารประเมินความสามารถทางการเงินจากรายได้ของผู้กู้ และหนี้สินของผู้กู้ หากผู้กู้มีหนี้สินจะกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ได้

โดยสามารถคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านเบื้องต้นได้ที่นี่ คลิก

2. คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด_3

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน หรือ ซื้อคอนโด เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าจดจำนอง ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้านหรือคอนโด การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้ถูกต้องและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

3. ลดภาระหนี้สิ้นแ​ละวางแผนเก็บเงิน

วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด_4

หลีกเลี่ยงการมีหนี้สินสูง และมีการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้บ้าน เตรียมเงินดาวน์กรณีที่ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ 100% อีกทั้งยังต้องตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านในไหน และเลือกบ้านที่เหมาะสมกับรายได้และความต้องการของครอบครัว

4. วางแผนการขอสินเชื่อบ้าน

วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด_5

กรณีต้องการสินเชื่อบ้าน ควรจะต้องเลือกธนาคารที่มีสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา โดยดูอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และ งวดการจ่ายเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น

5. หาข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเสียงโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีซื้อบ้านจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ชื่อเสียง และ เสียงตอบรับจากโครงการในอดีต เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ รวมถึง การบริการหลังการขาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

​​
<img alt="วิธีวางแผนการเงินก่อน กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ซื้อคอนโด_1" src="/SiteCollectionDocuments/k-home-smiles-club/homedecor/img/K-home-smileclub_content1_570x342.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">
Yes