08 มี.ค. 62

ปลุกเงินให้ทำงาน

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-02.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-03.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-04.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-05.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-06.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-07.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-08.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T017/K-ExpertTIPS_T017-09.png

​​​​​​​

​เน้นคล่องตัว ขายคืนได้ทุกวันทำการ รอวันเดียวได้เงิน >> กองทุน K-SFPLUS​

​​ให้เงินทำงานสั้นๆ 1 ปี ดีกว่าทิ้งเงินในออมทรัพย์  >> K-FIXEDPLUS-A 

​เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น ปล่อยให้เงินทำงานยาวๆ ไป 3 ปี >> K-PLAN2​ 

ให้คะแนนเคล็ดลับ