25 ม.ค. 62

6 สายนักลงทุนกองทุนรวม

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-02.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-03.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-04.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-05.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-06.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-07.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-08.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T013/K-ExpertTIPS_T013-09.png

​​​

​​

ให้คะแนนเคล็ดลับ