09 ม.ค. 62

โต้คลื่นการลงทุนด้วยเทคนิค(หุ้น)ระดับเซียน

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-02.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-03.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-04.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-05.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-06.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-07.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-08.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/savings/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T012/K-ExpertTIPS_T012-09.png

​​​​​​​ให้คะแนนเคล็ดลับ