23 ก.ย. 62

"กับดัก"เหล่าแม่ค้า ขายดีแต่เงินไม่มา

คะแนนเฉลี่ย

สินเชื่อ/ธุรกิจ

 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-02.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-05.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-06.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-07.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T027/K-ExpertTIPS_T027-08.png

​​​

​​

ให้คะแนนเคล็ดลับ