02 ก.ค. 62

3 สัญญาณดีที่เจ้าของต้องระวัง

คะแนนเฉลี่ย

สินเชื่อ/ธุรกิจ

​​

ให้คะแนนเคล็ดลับ