13 ธ.ค. 61

5 เทคนิคเตรียมขอสินเชื่อสำหรับ Freelance

คะแนนเฉลี่ย

สินเชื่อ/ธุรกิจ

 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-02.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-03.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-04.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-05.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-06.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-07.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-08.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/loan/PublishingImages/K-ExpertTIPS_T011/K-ExpertTIPS_T011-09.png

​​​​​​​​

​​

ให้คะแนนเคล็ดลับ