30 ต.ค. 63

5สิ่งที่ต้องเช็กก่อนซื้อประกันสุขภาพ

คะแนนเฉลี่ย

ประกัน

 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-01.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-02.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-03.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-04.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-05.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-06.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-07.png
 https://console.kasikornbank.com:2578/th/k-expert/knowledge/tips/insurance/PublishingImages/INSURANCE_T052/INSURANCE_T052-08.png

​​​​

ให้คะแนนเคล็ดลับ