23 มิ.ย. 64

ดอกเบี้ยก็ไม่สูง หุ้นก็อึน ไปไงต่อดี

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​ดอกเบี้ยก็ไม่สูง หุ้นก็อึน ไปไงต่อดี


          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบ้านเรา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงสถานการณ์การลงทุน รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูง ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราคาดการณ์ทิศทางและผลตอบแทนได้ยาก ครั้นจะเก็บเงินไว้เฉยๆ ดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันก็น้อยนิด ฝากออมทรัพย์ได้แค่ 0.25% ต่อปีเท่านั้น แล้วถ้าอยากได้ผลตอบแทนดีๆ แต่ความเสี่ยงไม่สูงมาก มีทางเลือกอะไรให้ลงทุนบ้าง K-Expert มีคำแนะนำมาฝาก  ทำความรู้จักกับกองทุนใหม่ๆ ในตลาด
         กองทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนดี แต่ความเสี่ยงไม่สูงมากมีอยู่จริง กองทุนที่ว่านี้คือ “กองทุน Structure Fund” นั่นเอง มาทำความรู้จักกับกองทุนประเภทนี้กัน
         กองทุน Structure Fund เป็นกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการไว้แน่นอน เช่น 1 ปี แต่มีความพิเศษหรือแตกต่างจากกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการทั่วไปตรงที่มีการนำเงินบางส่วนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดไว้อย่างหุ้น เช่น ดัชนี SET50, SET100 หรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ หรือน้ำมัน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยกองทุนประเภทนี้ไม่ได้มีเสนอขายบ่อยๆ มักจะออกมาในช่วงที่ตลาดหุ้น ราคาทองคำ หรือราคาน้ำมันคาดการณ์ได้ยาก ไม่รู้ว่าจะปรับตัวขึ้นหรือลง หรือมีทิศทางไม่ชัดเจน และในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำนั่นเอง ลองมาดูรายละเอียดกัน

          นโยบายการลงทุน 
          เริ่มจากนโยบายการลงทุนก่อน กองทุนประเภทนี้มีโครงสร้างเงินลงทุนอยู่ 2 ส่วน ดังนี้
          ส่วนที่ 1 ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ประมาณ 98-99% เมื่อครบกำหนดอายุโครงการก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ทำให้เงินส่วนนี้งอกเงยขึ้นมาเป็น 100% เท่ากับเงินต้นที่เรานำไปลงทุนนั่นเอง
          ส่วนที่ 2 ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนท์ ประมาณ 1-2% เพื่อให้การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดไว้ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

          เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน 
          สำหรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของเงินส่วนที่ 2 นั้นมี 4 กรณีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ เปรียบเทียบกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นโครงการว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เข้าเงื่อนไขใด และจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ ขอยกตัวอย่างให้ดูสัก 2 ตัวอย่างดังนี้

          ​ตัวอย่างที่ 1 เชื่อว่าสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นในกรอบที่กำหนด​          กรณีที่ 1 ก่อนครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงสูงกว่ากรอบที่กำหนด เช่น สูงกว่า 12% ก็จะได้รับผลตอบแทนชดเชยตตามที่กำหนด เช่น 0.25% บวกกับเงินต้น
          กรณีที่ 2 ณ วันครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงสูงกว่ากรอบที่กำหนด เช่น สูงกว่า 12% ก็จะได้รับผลตอบแทนชดเชยตตามที่กำหนด เช่น 0.25% บวกกับเงินต้น
          กรณีที่ 3 ณ วันครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในกรอบที่กำหนด เช่น สูงกว่า 0% แต่ไม่เกิน 12% หรือเรียกว่า “Knock-out” ก็จะได้รับผลตอบแทนโดยคำนวณดังนี้
อัตราร่วม*ค่าการเปลี่ยนแปลง*เงินต้น เช่น (35%*12%*)*1,000,000 เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุด 4.2%      บวกกับเงินต้น
          กรณีที่ 4 ณ วันครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงต่ำกว่าวันเริ่มต้นโครงการ ก็จะไม่ได้รับผลตอบแทน แต่จะได้เงินต้นคืน 
จากรูปจะเห็นว่าลักษณะการจ่ายผลตอบแทนมีหน้าตาคล้ายกับปลาฉลาม จึงเรียกกองทุนแบบนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “Shark Fin”

          ตัวอย่างที่ 2 เชื่อว่าสินทรัพย์อ้างอิงมีทิศทางไม่ชัดเจน

          กรณีที่ 1 ก่อนครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงสูงหรือต่ำกว่ากรอบที่กำหนด เช่น สูงหรือต่ำกว่า 10%      ก็จะได้รับผลตอบแทนชดเชยตตามที่กำหนด เช่น 0.25% บวกกับเงินต้น
          กรณีที่ 2 ณ วันครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงสูงหรือต่ำกว่ากรอบที่กำหนด เช่น สูงหรือต่ำกว่า 10%    ก็จะได้รับผลตอบแทนชดเชยตตามที่กำหนด เช่น 0.25% บวกกับเงินต้น
          กรณีที่ 3 ณ วันครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในกรอบที่กำหนดในทางลบ เช่น ต่ำกว่า 0%             แต่ไม่เกิน -10% ก็จะได้รับผลตอบแทนโดยคำนวณดังนี้
          อัตราร่วม*ค่าการเปลี่ยนแปลง*เงินต้น เช่น (35%*10%*)*1,000,000 เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุด 3.5%      บวกกับเงินต้น

          กรณีที่ 4 ณ วันครบกำหนดโครงการ หากราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในกรอบที่กำหนดในทางบวก เช่น สูงกว่า 0%          แต่ไม่เกิน +10% ก็จะได้รับผลตอบแทนโดยคำนวณดังนี้
          อัตราร่วม*ค่าการเปลี่ยนแปลง*เงินต้น เช่น (35%*10%*)*1,000,000 เท่ากับว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุด 3.5%     บวกกับเงินต้น  

          จะเห็นว่าเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแบบนี้ ไม่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับขึ้นหรือลง หากอยู่ในกรอบที่กำหนด เราก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่ผลตอบแทนสูงสุดอาจไม่สูงเท่ากรณีที่เชื่อว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวสูงขึ้นในทางเดียว

          เงื่อนไขการลงทุน 
          เนื่องจากกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนจึงมีเงื่อนไขการลงทุนที่อาจแตกต่างจากกองทุนทั่วไป ได้แก่
               • ลักษณะของผู้ลงทุน
               ผู้ลงทุนจะต้องเป็นประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนได้
               • เงินลงทุนเริ่มต้น
               ในการลงทุนกำหนดมูลค่าของเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ที่ 500,000 บาท
               • ระยะเวลาการลงทุน
               มีการกำหนดระยะเวลาการลงทุนไว้ชัดเจน เช่น ประมาณ 1 ปี
               • ช่องทางการลงทุน
               ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ที่สาขาธนาคาร ลงทุนผ่านบริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนทางโทรศัพท์ (BOD) หรือ ส่งคำสั่งผ่านทางอีเมล
               • การขายคืนหน่วยลงทุน
               ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้


ข้อดีและข้อจำกัดของกองทุน
  เมื่อรู้จักกองทุนประเภทนี้แล้ว คราวนี้ลองมาดูข้อดีและข้อจำกัดของกองทุนประเภทนี้กันบ้างว่ามีอะไรบ้าง

  ข้อดี
          1. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และมีการจำกัดความเสี่ยงคือ ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นปรับตัวลง เงินที่เรานำไปลงทุนก็จะไม่ขาดทุน
          2. โอกาสที่เงินต้นหายน้อยมาก เนื่องจากเงินส่วนใหญ่นำไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง จึงมีโอกาสได้เงินต้นคืน 100% เมื่อครบกำหนด
          3. ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนหากสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลง เมื่อเทียบกับกรณีที่เรานำเงินไปลงทุนในหุ้น ทองคำหรือน้ำมันด้วยตัวเองโดยตรง ซึ่งหากราคาหุ้น ทองคำ หรือน้ำมันปรับตัวลง เราจะรับรู้ผลขาดทุนทันที 

          ข้อจำกัด
          1. ไม่การันตีผลตอบแทน ไม่เหมือนกับการฝากเงินที่เราจะทราบผลตอบแทนที่แน่นอน แต่ก็พอจะทราบประมาณการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละกรณีได้
          2. ได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ เนื่องจากต้องรอให้เงินส่วนที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ครบกำหนดก่อน ผู้ลงทุนบางคนอาจมองว่าเป็นการเสียโอกาสหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ทราบผลตอบแทนแล้ว แต่ไม่สามารถนำเงินออกมาได้ หากเงินส่วนนี้เราแบ่งมาลงทุนจากเงินฝากซึ่งได้ผลตอบแทนเท่ากัน ก็ไม่ถือเป็นการเสียโอกาสแต่อย่างใด 

ใครเหมาะกับกองทุนแบบนี้ 
          กองทุนแบบนี้เหมาะกับ
          - คนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมาก คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรงได้ เช่น หุ้น ทองคำ เป็นต้น
          เนื่องจากกองทุนประเภทนี้มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก แต่จำกัดความเสี่ยงและการขาดทุน จึงเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อย แต่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรงได้ เช่น หุ้น ทองคำ เป็นต้น

          - คนที่สามารถลงทุนได้นานครบกำหนดอายุโครงการ
          เนื่องจากไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ ดังนั้น คนที่เหมาะกับกองทุนนี้คือ คนที่มีเงินเย็นและยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้ภายในกำหนดอายุโครงการ โดยอาจจะแบ่งเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน 

​          สำหรับคนที่คิดว่าไม่เหมาะกับกองทุน Structure Fund ขอแนะนำ “กองทุน Term Fund Plus” ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศและเงินฝากต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ระยะเวลาลงทุน 1 ปี เริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท และสามารถลงทุนได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS, K-My Funds หรือทาง K-Cyber Invest และสาขาของธนาคาร 

          การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และศึกษาหาข้อมูลจนเข้าใจ นอกจากจะช่วยเปิดโลกการเงินการลงทุนของเราให้กว้างขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และมีความมั่งคั่งมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : 
K-My Funds  ​
ให้คะแนนบทความ

สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ AFPT

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย