24 มี.ค. 63

จัดฮวงจุ้ยบ้านให้เงินไหลมาเทมา

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​จัดฮวงจุ้ยบ้านให้เงินไหลมาเทมา​


​​​​          การจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นการนำหลักตามกฎของธรรมชาติ มาปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคน  ส่งผลให้มีความสงบร่มเย็น เช่นเดียวกันหากเรานำมาประยุกต์ใช้การลงทุน ย่อมส่งผลให้ชีวิตการเงินราบรื่นด้วย


​ทิศหน้าบ้าน หมายถึง โชคลาภ ความร่ำรวย

หลักการ หน้าบ้านควรเปิดโล่ง ไม่ควรเป็นต้นไม้ใหญ่ ทางสามแพร่ง หรือหากเป็นคอนโดหน้าต่างไม่ควรอยู่ในทิศปล่องเมรุ  ประตูหน้าบ้านไม่ควรตรงกับประตูหลังเป็นเส้นตรง กรณีนี้หากมองตามหลักธรรมชาติ การถ่ายเทของอากาศเมื่อมีลมพัดจะผ่านไปยังประตูหลังโดยไม่กักเก็บไว้ภายในบ้าน บ้านที่ดีจึงต้องมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี
การเงิน ความมั่นคงทางการเงินประกอบด้วย 2 คือ การรายได้สม่ำเสมอและมีสภาพคล่องที่ดี หากเปรียบกับหน้าบ้านที่มีโชคลาภ เราจึงต้องมีรายได้สม่ำเสมอและรายรับรายจ่ายต้องสอดคล้องเช่นเดียวกับประตูบ้าน ยิ่งรายรับมากกว่ารายจ่าย ย่อมส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินดีตามไป 


ทิศหลังบ้าน หมายถึง อำนาจ บารมี ความสุขสงบในชีวิต

หลักการ ในอดีตหลังบ้านพิงเขา ถือเป็นทำเลที่ดี เพราะช่วยป้องกันมรสุม ภัยธรรมชาติ ดีกว่าการปลูกบริเวณที่โล่งแจ้ง ปัจจุบันถึงแม้ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติจะเปลี่ยนไป แต่การปลูกบ้านแยกออกไปยังคงส่งผลเรื่องความปลอดภัยเช่นกัน
การเงิน เมื่อมีรายได้สม่ำเสมอแล้วจึงต้องรู้จักการจัดเก็บ ดังนั้นเราจึงควรมีเป้าหมายการเก็บออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ไม่นำเงินเก็บนั้นออกมาโดยไม่จำเป็น จนทำให้เกิดความยากลำบากในอนาคต เช่น การเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณด้วย และที่สำคัญควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน


ทิศซ้ายมือ  หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง การงาน

หลักการ หากยืนในตัวบ้านและหันหน้าไปทางหน้าบ้าน ด้านซ้ายมือจะ หมายถึงส่วนที่ต้องมีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโชคลาภ มักตกแต่งให้ดูสว่าง คึกคัก เช่น เป็นทางเดิน ตู้ปลา เสริมให้เกิดการเคลื่อนไหว หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น พัดลม ทีวี เป็นต้น
การเงิน การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มีการเคลื่อนไหวถือได้ว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่งคั่งได้ดี แต่ก็ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคน จึงต้องแบ่งสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง เช่น หากอายุน้อยอาจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นได้มากกว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณเป็นต้น และที่สำคัญต้องมีการติดตามข่าวสารการลงทุนอยู่สม่ำเสมอ


ทิศขวามือ  หมายถึง พลังอำนาจ การพิทักษ์รักษา

หลักการ หากยืนในตัวบ้านและหันหน้าไปทางหน้าบ้าน ด้านขวามือ จะหมายถึง ความสงบนิ่ง เช่นการใช้เป็นต้นไม้ใหญ่ ป้องกันฝุ่นเสียง ป้องกันฝุ่น หรือใช้แผงบังแดด ชายคา หรือ วางเฟอร์นิเจอร์หนักที่ไม่เคลื่อนไหวบ่อย เช่น ตู้ ชุดรีบแขกเป็นต้น
การเงิน การสร้างหลักประกันป้องกันความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะต่อให้วางแผนการเงินดีเพียงไรแต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันย่อมทำให้เป้าหมายที่วางไว้เสียหายโดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญ เช่น การศึกษาบุตร เป็นต้น


          การปรับฮวงจุ้ยตามตำแหน่งบ้านนั้นต้องคำนึงถึงทิศและดวงชะตาของผู้อยู่อาศัยซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป แต่สำคัญสุดคือต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่นเดียวกับการเงินถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีรูปแบบการลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของแต่ละบุคคล 


ให้คะแนนบทความ

เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย