07 ส.ค. 62

ลงทุนอะไรดี ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อย

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​​​​​​​​​ลงทุนอะไรดี ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อย​​


          การเก็บเงินในอดีตที่ผ่านมา เงินฝากประจำถือเป็นการเก็บเงินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงที่ต่ำ ได้รับดอกเบี้ยสูง บางครั้งอาจได้ตัวเลขดอกเบี้ยถึง 2 หลักกันเลยทีเดียว จึงทำให้หลายๆ คนเคยชินกับการเก็บเงินรูปแบบนี้ แต่ปัจจุบันการเก็บเงินด้วยเงินฝากประจำได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำลงเรื่อยๆ ทำให้ใครหลายๆ คนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ในการเก็บเงินอย่างเช่นการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ แต่ก็ไม่อยากที่จะลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง “กองทุนตราสารหนี้ ประเภทกำหนดอายุโครงการ” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ เพราะกองทุนประเภทนี้จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง


          แต่การลงทุนผ่านกองทุนประเภทนี้แม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แต่อาจทำให้หลายคนกังวลเพราะการลงทุนผ่านกองทุนนั้นจะไม่มีการการันตีผลตอบแทน ซึ่งต่างกับการฝากเงินในเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยที่แน่นอนหากเราปฏิบัติตามเงื่อนไข 


          K-Expert จึงอยากจะมาให้ข้อมูลความแตกต่างระหว่าง เงินฝากประจำ กับ กองทุนตราสารหนี้ ประเภทกำหนดอายุโครงการ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบกัน


รูปแบบ

          • เงินฝากประจำ
          เป็นการฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งจะมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน ยิ่งระยะเวลาในการฝากนาน ยิ่งได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน เมื่อครบระยะเวลาที่เลือกไว้ก็จะได้ดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร แต่หากมีความจำเป็นต้องถอนเงินออกก่อนระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ผู้ฝากไม่ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารแจ้งไว้

          • กองทุนตราสารหนี้ ประเภทกำหนดอายุโครงการ 
          เป็นการซื้อ หรือลงทุนกองทุนผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งจะมีระยะเวลาที่แน่นอน ยิ่งระยะเวลาในการลงทุนนาน ยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กองทุนตราสารหนี้ ประเภทกำหนดอายุโครงการ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน เมื่อลงทุนครบระยะเวลาที่เลือกไว้ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่ บลจ. ได้ประมาณการไว้ซึ่งระบุในหนังสือชี้ชวนฯ ระหว่างการลงทุนแม้จะมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถไถ่ถอน หรือขายคืนก่อนกำหนดได้

จุดเด่น และจุดด้อย
​รายละเอียด
เงินฝากประจำ
​กองทุนตราสารหนี้ 
ประเภทกำหนดอายุโครงการ
​ผลตอบแทน
(สำหรับระยะเวลา 1 ปี จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 62)
​อัตราดอกเบี้ย 1.55 % ต่อปี
​ประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปี
​รูปแบบผลตอบแทน
​ดอกเบี้ย
​กำไรส่วนต่างจากราคาซื้อขาย
​ความเสี่ยง
​ต่ำมาก (ตามเงื่อนไขสถาบันคุ้มครองเงินฝาก)
​ต่ำ (อาจได้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ประมาณการหรือขาดทุนได้)
​ภาษี
​ดอกเบี้ยที่ได้รับ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
​กำไรส่วนต่างที่ได้รับ ไม่ถูกหักหรือคำนวณภาษี
​กรณีถอนก่อนกำหนด
​ผู้ฝากไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือได้รับต่ำกว่าที่ธนาคารแจ้งไว้ ตอนวันเปิดบัญชีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
​ผู้ลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดได้

เหมาะกับใคร

          • เงินฝากประจำ
          คนที่ต้องการดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่อยากรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ต้องการใช้เงินเก็บในส่วนนี้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน (เฉพาะเงินฝากประจำตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)

          • กองทุนตราสารหนี้ ประเภทกำหนดอายุโครงการ
          คนที่อยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ หรือผู้ที่มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้ว (เช่น เงินฝากออมทรัพย์) เพื่อให้เราสามารถนำเงินสำรองส่วนนั้นมาใช้จ่ายได้ หากผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่หวัง เพราะแม้กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำ แต่ผลตอบแทนที่ได้รับจริงก็มีโอกาสจะต่างจากที่ประมาณการไว้ได้​

          สำหรับคนที่กำลังจะเริ่ม หรือกำลังตัดสินใจลงทุน ก็อย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะครับว่า เงินส่วนนี้จำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวไหม สามารถถือลงทุนได้จนครบเงื่อนไขหรือไม่ และเรารับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เราเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดครับ


ผลิตภัณฑ์ หรือ Tools ที่เกี่ยวข้อง :

บทความที่เกี่ยวข้อง :


ให้คะแนนบทความ

สราวุธ เจษฎางษ์กุล AFPT

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย