23 ม.ค. 61

Block Trade... อีกทางเลือกทำกำไรในหุ้น

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​​​“Block Trade... อีกทางเลือกทำกำไรในหุ้น”


 

          ในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น หลายคนคงรู้สึกว่า หุ้นตัวนั้นก็ดี หุ้นตัวนี้ก็น่าซื้อ ซึ่งการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์อย่าง Single Stock Futures (SSF) เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนหุ้นที่ต้องการ โดยใช้เงินน้อยกว่าการซื้อหุ้นโดยตรง อย่างไรก็ตาม SSF มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ต่ำ ดังนั้นการลงทุนผ่าน Single Stock Futures Block Trade (SSF Block Trade) เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เรามาดูกันว่า Block Tradeนั้นคืออะไร และใครบ้างที่เหมาะกับการลงทุนรูปแบบนี้


 

ทำความรู้จักกับ Block Trade

 
         Block Tradeเป็นบริการที่บริษัทหลักทรัพย์มีให้กับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัว (Single Stock Futures: SSF) ในลักษณะล็อตใหญ่ โดยนักลงทุนสามารถเลือกที่จะอยู่ในฝั่งซื้อ (Long) หรือฝั่งขาย (Short) ก็ได้ จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างกำไรทั้งในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นและขาลง โดยในอดีตเมื่อนักลงทุนต้องการลงทุนผ่าน SSF มักจะเจอปัญหาสภาพคล่องในการซื้อขายที่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนได้ ซึ่ง Block Tradeเป็นตัวช่วยแก้ปัญหานี้

 
          ยกตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนคิดว่า ราคาของหุ้นบริษัท  ABC มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ Block Tradeของหุ้น ABC ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาอีกฝั่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์ทำการขาย Stock Futures ของ ABC นักลงทุนจึงสามารถลงทุน Stock Futures ของ ABC ได้ตามต้องการ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จะทำการซื้อหุ้น ABC ในปริมาณที่เท่ากัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้น ABC

 
          ปัจจุบัน หุ้นที่สามารถลงทุนแบบ Block Tradeมี 93 หลักทรัพย์ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กำหนดจำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ 20 และ 100 สัญญา หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายขั้นต่ำ 20 สัญญา มี 22 บริษัท ส่วนที่เหลือถูกกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 100 สัญญา โดย 1 สัญญาเท่ากับ 1,000 หุ้น

 
ผลตอบแทนจากลงทุนผ่าน Block Trade เทียบกับการลงทุนหุ้นโดยตรง
          การลงทุน Block Tradeเป็นการลงทุน Stock Futures ดังนั้นเมื่อต้องการซื้อขาย จึงต้องมีการฝากหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin: IM) และต้องมีการเติมเงินหลักประกัน เมื่อยอดเงินต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin: MM) ซึ่งอยู่ที่ 70% ของ IM โดยหากจำนวนเงินหลักประกันต่ำกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Margin: FM) หรือ 30% ของ IM จะต้องปิดสถานะ

 
          จากตัวอย่างข้างต้น หากหุ้น  ABC ถูกกำหนด IM ที่ 7,410 บาท และกำหนดจำนวนสัญญาขั้นต่ำไว้ที่ 20 สัญญา ซึ่ง 1 สัญญา เท่ากับ 1,000 หุ้น หากราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เท่ากับ 110 บาท นักลงทุนต้องเตรียมเงินเพื่อลงทุน  ABC Block Trade เท่ากับ 7,410 X 20 = 148,200 บาท โดยการลงทุนครั้งนี้เทียบเท่ากับการลงทุนหุ้น ABC 20,000 หุ้น ซึ่งถ้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยตัวเอง จะต้องใช้เงิน 20,000 X 110 = 2,200,000 บาท

 
          การทำ Block Tradeโดยใช้เงินน้อยกว่ามูลค่าซื้อขายจริงในตลาดนั้น จะมีศัพท์การเงินคำหนึ่งที่ใช้เรียกการลงทุนในลักษณะนี้ว่า อัตราทด จากตัวอย่าง การลงทุน  ABC Block Trade เพียง 148,200 บาท เพื่อซื้อหุ้นที่มีมูลค่า 2,200,000 บาทนั้น จะเกิดอัตราทดเท่ากับ 2,200,000/148,200 = 14.84 เท่า หมายความว่า หากหุ้น ABC ปรับขึ้น 1% การลงทุน ABC Block Trade จะให้กำไร 14.84% แต่หากหุ้น ABC ปรับตัวลง 1% การลงทุน ABC Block Trade จะให้ผลขาดทุนสูงถึง -14.84% ได้เช่นกัน

 
          ดังนั้น หากราคาหุ้น ABC เพิ่มขึ้น 11 บาท หรือ 10% จากราคาหุ้น 110 บาท การลงทุนผ่าน ABC Block Trade จะได้กำไรเป็นเงิน 220,000 บาท (20,000 X 11) หรือคิดเป็นผลตอบแทน 14.84 x 10% = 148.4% จากเงินลงทุน 148,200 บาท จะเห็นได้ว่า การลงทุนผ่าน Block Trade มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนซื้อหุ้นด้วยตัวเองค่อนข้างมาก

 
          ในทางกลับกันหากราคาหุ้น ABC ปรับลงมา 11 บาท การซื้อ ABC Block Trade มีโอกาสเกิดผลขาดทุนได้สูงถึง 220,000 บาท กรณีที่นักลงทุนมีการเติมเงิน เมื่อยอดเงินต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ซึ่งผลขาดทุนจะสูงกว่าการลงทุนหุ้น ABC โดยตรงเช่นกัน นักลงทุนจึงควรเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นและลง

 
          ทั้งนี้ การลงทุนผ่าน Block Trade มีการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากการลงทุนหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ซึ่งกำหนดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ปกติอยู่ที่ประมาณ 0.1% ของมูลค่าสัญญา
          2. ค่าธรรมเนียมของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยกำหนดไว้ 2 อัตราคือ
               - หากราคาหุ้นอ้างอิง ไม่เกิน 100 บาท คิดที่ 0.51 บาทต่อสัญญา
               - หากราคาหุ้นอ้างอิง เกิน 100 บาท คิดที่ 5.10 บาทต่อสัญญา
          3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย และค่าธรรมเนียมของตลาดซื้อขายล่วงหน้า
          4. ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งกำหนดโดยบริษัทหลักทรัพย์อยู่ที่ 6-7% ต่อปี ของมูลค่าสัญญา  โดยคิดตามจำนวนวันที่ถือครอง Block Trade

 


 

Block Trade เหมาะกับใคร
          Block Trade เหมาะกับนักลงทุมีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้น เพราะการลงทุนผ่าน Block Trade เป็นการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง การลงทุนผ่าน Block Tradeจะได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่สูงกว่า นอกจากนี้ นักลงทุนควรติดตามตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิด เพราะเมื่อราคาหุ้นผันผวน ทำให้เงินหลักประกันต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) จนต้องเติมเงินในหลักประกัน หากไม่มีเวลาติดตามสภาวะตลาด อาจทำให้ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดได้

 
          การลงทุนผ่าน Block Tradeเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถทำกำไรทั้งในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นและขาลงได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ตามมาคือ ความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งนักลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

ให้คะแนนบทความ

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย