28 ก.พ. 54

Check List นักลงทุนมืออาชีพ (ตอนที่ 2)

คะแนนเฉลี่ย

ออมและลงทุน

​​​​​​Check List นักลงทุนมืออาชีพ (ตอนที่ 2)

 

​“การประเมินศักยภาพในการลงทุนของตนเอง 

เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ”

K-Expert Advice 


 

           ในบทความ Check List นักลงทุนมืออาชีพ (ตอนที่ 1) ได้แนะนำถึงการตรวจเช็คความพร้อมและความรู้ด้านการลงทุนของตัวเรา แต่การจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้ เรายังต้องเข้าใจด้วยว่า ศักยภาพในการลงทุนของเราเป็นอย่างไร เพื่อให้เลือกเครื่องมือในการลงทุนได้เหมาะสม และเมื่อลงทุนแล้ว ก็ควรมีการทบทวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วย


 

ประเมินศักยภาพของตนเอง

            รู้กังวล – การลงทุนที่ดีควรเป็นการลงทุนที่ไม่ทำให้คุณอึดอัดและไม่สร้างความวิตกกังวลตลอดเวลาที่ได้ลงทุน ดังนั้น ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้จึงเป็นเรื่องแรกๆ ที่ควรประเมินตนเองก่อนเริ่มลงทุน เพื่อให้คุณเข้าใจระดับความกังวลของตนเองที่มีต่อการลงทุนแบบต่างๆ และสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ทำให้คุณลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           รู้รอคอย – ระยะเวลาในการลงทุน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรระบุไว้ เพราะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงย่อมมีความผันผวนของผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน แต่ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่มากพอจะช่วยลดความผันผวนดังกล่าวลงได้ ดังนั้น ถ้าคุณประเมินได้ว่าเงินลงทุนของคุณ “เย็น” แค่ไหน จะทำให้สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ช่วยให้มีโอกาสทำกำไรมากกว่าขาดทุน
           รู้วงเงิน – การกำหนดจำนวนเงินที่จะนำไปลงทุน นอกจากจะเป็นการจำกัดความเสียหายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ลงทุนแล้ว ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินของตัวผู้ลงทุน ซึ่งการกำหนดเงินลงทุนควรครอบคลุมไปถึงการประเมินสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณรู้สึกว่า “เสี่ยง” เช่น หุ้น เพื่อจำกัดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนได้อีกทางหนึ่ง

 
วางแผนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
 
           รู้กระจาย – การวางแผนการลงทุนที่ดี ควรคำนึงถึงการกระจายการลงทุน ด้วยการกำหนดสัดส่วนเงินที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่เลือกไว้แล้วอย่างชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอายุ สถานภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน อาชีพ หน้าที่การงาน ไปจนถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
           รู้วินัยและอดทน – แม้นักลงทุนหลายคนได้ประเมินตนเองและทำความเข้าใจรูปแบบการลงทุนต่างๆ มาเป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหมายหรืออาจเกิดผลขาดทุน เพราะไม่ปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก และไม่มีความอดทนในการรอคอยให้การลงทุนเกิดผลตอบแทนตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ ดังนั้น กฎที่สำคัญอีกข้อหนึ่งสำหรับการลงทุน คือ คุณจะต้องมีวินัยในการลงทุนและมีความอดทนที่จะรอคอยผลตอบแทนตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
           รู้ติดตามและปรับปรุง – ปัจจุบันการลงทุนมีความผันผวนและมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกที่มากระทบได้ง่าย ดังนั้น แม้จะได้มีการกำหนดแผนการลงทุนมาเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของเป้าหมายและระยะเวลา แต่ในระหว่างทาง ควรมีการติดตามอยู่เสมอว่า เงื่อนไขและข้อจำกัดที่คาดการณ์ไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างทันเวลาและสามารถพิชิตความผันผวนของตลาดได้ในที่สุด
          หากคุณได้ปฏิบัติตาม Check List ข้างต้นแล้ว เชื่อแน่ว่า คุณก็สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพและรู้จักใช้ลูกน้องที่ชื่อว่า “เงิน”ทำงานหาเงินให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีประสบการณ์ในการลงทุนเพียงไม่นานก็ตาม​ให้คะแนนบทความ

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย