26 เม.ย. 62

อยากทำ Franchise เริ่มแบบไหนถึงจะรุ่ง

คะแนนเฉลี่ย

สินเชื่อ/ธุรกิจ

​​อยากทำ Franchise เริ่มแบบไหนถึงจะรุ่ง


​​​          การเริ่มต้นธุรกิจโดยขาดประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญแต่ขาดเงินทุนนั้นอาจเป็นอุปสรรคของนักลงทุนธุรกิจหลายๆ คน การหาตัวช่วยอย่าง แฟรนไชส์ ถือเป็นทางเลือกเพื่อแก้ข้อจำกัดดังกล่าวได้ดี เพราะแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก่อน มีระบบการจัดการที่ดี ช่วยย่นระยะเวลาการลองผิดลองถูกในช่วงเริ่มต้นธุรกิจได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการซื้อความเชี่ยวชาญมาดำเนินการต่อ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร


          แต่ใช่ว่าทุกแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น อีกทั้งแต่ละแฟรนไชส์มีกฏเกณฑ์และระบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกทำธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องทำความเข้าใจและเลือกประเภทธุรกิจโดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดก่อนตัดสินใจลงทุน


ทำความรู้จักธุรกิจแฟรนไชส์
          ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นรูปแบบธุรกิจที่ใช้วิธีการขายสิทธิในการดำเนินงานหรือเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับผู้ที่ขายสิทธินี้หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า (แบรนด์) เรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และผู้ได้รับสิทธิหรือตัวเรา เรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee) โดยที่ผู้รับสิทธิจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ

          สิทธิอะไรบ้างที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์
          1. การเรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า ผู้รับสิทธิจะได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ เช่น การทำอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการร้านค้า หรือความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี เป็นต้น
          2. สิทธิในการขายสินค้าและบริการที่ตกลงกัน เช่น สิทธิการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์
          3. การสนับสนุนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน หรือทำบัญชี เป็นต้น

          ค่าธรรมเนียมที่ผู้รับสิทธิต้องจ่าย
          1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) ซึ่งอาจเปรียบได้กับค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพื่อแลกกับสิทธิหรือเครื่องหมายการค้า ความรู้ เทคนิคการบริหารธุรกิจจากแฟรนไชส์ซอร์
          2. ค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty Fee) เป็นค่าตอบแทนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์/สัดส่วนต่อเดือนหรือต่อปี เช่น คิดจากยอดสั่งซื้อ /ยอดขาย หรือผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้แต่ละแฟรนไชส์อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ต้องสอบถามและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วน

ใครบ้างที่เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์?
1. ขาดไอเดีย มีธุรกิจจำนวนมากที่ขายสิทธิให้กับผู้ที่สนใจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ดังนั้น หากยังไม่แน่ใจ อาจจะเริ่มต้นด้วยการมองหาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จปัจจุบัน
2. ขาดประสบการณ์ กว่าที่เจ้าของธุรกิจต่างๆ นั้นจะเปิดสิทธิให้ผู้ที่สนใจ จะต้องดำเนินธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จหรือเป็นที่รู้จักก่อน ดังนั้น การซื้อแฟรนไชส์จึงเปรียบเสมือนการถ่ายโอนประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาสู่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจ
3. ขาดเงินทุน ปัจจุบันสถาบันการเงินมักมีสินเชื่อรองรับกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่มีเงินจำกัดจึงสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ไม่ยาก โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน

เลือกแฟรนไชส์อย่างไรดี?
1. เลือกจากความชอบ ถึงแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์มีระบบการดำเนินงานที่ดี ช่วยประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก แต่     ผู้ลงทุนก็จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาให้กับการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์ซึ่งเปรียบเสมือนธุรกิจตนเอง ดังนั้น ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องมีความชื่นชอบและสนใจในตัวธุรกิจนั้นๆ
2. เลือกจากเทรนด์ ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลือกธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในอนาคต ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยอาจมองหาจากแฟรนไชส์ที่เป็นที่นิยมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็ได้
3. เลือกจากงบประมาณ โดยแบ่งตามมูลค่าเงินลงทุน เช่น
  100,000 – 500,000 บาท แฟรนไชส์ขนาดเล็ก ระบบธุรกิจไม่ซับซ้อน ใช้เงินลงทุนไม่สูง
               500,001 – 1,500,000 บาท แฟรนไชส์ขนาดกลาง แบรนด์เป็นที่รู้จัก 
               มากกว่า 1,500,000 บาท แฟรนไชส์ขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีสาขาจำนวนมาก หรือเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ

          ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอสินเชื่อแฟรนไชส์ได้สูงสุดถึง 80% ของมูลค่าเงินลงทุนที่แฟรนไชส์ระบุ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ) ยกตัวอย่าง เช่น มูลค่าเงินลงทุน 1,000,000 บาท ผู้ลงทุนอาจสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 800,000 บาท ส่วนที่เหลือผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนของตนเอง นอกจากนั้นแล้ว ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีเงินทุนของตนเองเพื่อสำรองไว้ใช้หมุนเวียนในธุรกิจด้วย 

รู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจไหนขายสิทธิแฟรนไชส์?
  1. ติดต่อโดยตรงกับธุรกิจนั้นๆ เช่น หากพบธุรกิจที่ตนเองสนใจสามารถสอบถามโดยตรงกับบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
          2. ติดต่อกับสถาบันการเงิน โดยส่วนใหญ่สถาบันการเงินมักมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อให้กับธุรกิจ แฟรนไชส์ ดังนั้น การค้นหาธุรกิจผ่านสถาบันการเงินเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายสิทธิแฟรนไชส์ได้ในระดับหนึ่ง
          ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและต้องได้รับสิทธิแฟรนไชส์เรียบร้อยแล้ว

เช็กให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ
หลังจากที่เลือกประเภทธุรกิจที่สนใจแล้ว ผู้ลงทุนจำเป็นต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขและใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ เช่น

  1. ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ เพราะหากเจ้าของสิทธิมีประสบการณ์และมีความชำนาญย่อมช่วยถ่ายทอดความรู้และเพิ่มโอกาสให้แฟรนไซส์ซีนั้นประสบความสำเร็จตามไปด้วย 
  2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำการสอบถามรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งแรก สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน เป็นต้น
          3. เงื่อนไขการดำเนินงานต้องชัดเจน การตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ การสั่งซื้อวัตถุดิบ ระยะเวลาของสัญญา เป็นต้น จะช่วยให้แฟรนไชส์ซีเข้าใจเงื่อนไขและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. การสนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที่มีระบบการดำเนินงานซับซ้อน การเริ่มต้นธุรกิจในช่วงต้น          ผู้ลงทุนจำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็น ตลอดจนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังดำเนินธุรกิจ หรือในบางครั้งแฟรนไชส์ซอร์อาจช่วยสนับสนุนการหาทำเลที่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แฟรนไชส์ซีนั้นประสบความสำเร็จ

          นอกจากการศึกษารายละเอียดดังกล่าว ผู้ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ควรเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อศึกษารายละเอียดกระบวนการจัดการร้านค้า หรือหาโอกาสทดลองซื้อสินค้าและบริการของแฟรนไชส์ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

          ถึงแม้ว่าแฟรนไชส์จะมีระบบที่ดี ช่วยทำให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จและเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างราบรื่น แต่ผู้ลงทุนหรือนักธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องทำความเข้าใจและจัดแบ่งเวลาในการทำธุรกิจให้ดี เพราะการเตรียมความพร้อมที่ดีย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ธนาคารกสิกรไทยมอบให้ ได้ที่ >>> คลิกที่นี่​


ให้คะแนนบทความ

เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย