K-Expert Workshop

หาหุ้นดี เลือกหุ้นเด่นด้วย Valuation Methods

รู้จักวิธีประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อการเลือกลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​​​K-Expert Workshop "หาหุ้นดี เลือกหุ้นเด่นด้วย Valuation Methods​" 


หัวข้อ
• หามูลค่าหุ้นด้วย Discount Cash Flow
• หามูลค่าหุ้นแบบ Relative Valuation
• เทคนิคลงทุนหุ้นพื้นฐานให้ประสบความสำเร็จ

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีประสบการณ์ ลงทุนในหุ้น หรือผ่าน Workshop ใช้งบการเงินเป็นก็เห็นโอกาสลงทุนมาแล้ว
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)