K-Expert Workshop

จับจังหวะหุ้นด้วยกราฟพื้นฐาน

มาเรียนรู้การใช้กราฟเพื่อค้นหาและจับจังหวะซื้อ-ขายหุ้น ด้วย 2เครื่องมือพื้นฐานทางเทคนิค จากการคำนวณราคาด้วยเส้นค่าเฉลี่ย Moving average และ RSI

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​K-Expert Workshop "จับจังหวะหุ้นด้วยกราฟพื้นฐาน" 


หัวข้อ

• รู้ทันทิศทางแนวโน้ม

• รู้จังหวะซื้อขายด้วย Moving Average และ RSI

• กรองหุ้นเด็ดด้วยเครื่องมือ​


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​


เหมาะสำหรับ

​ผู้เริ่มต้นซื้อขายหุ้นด้วยกราฟ

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)