K-Expert Workshop

เสริมเงินร้านให้คล่องตัว ด้วยสินเชื่อขนาดจิ๋ว

ไม่ว่าร้านเล็ก ร้านใหญ่ ขายหน้าร้านหรือ ขาย Online เงินก็ไม่สะดุด ถ้ารู้เทคนิค

K-Expert Workshop: สินเชื่อ/ธุรกิจ

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "เสริมเงินร้านให้คล่องตัว ด้วยสินเชื่อขนาดจิ๋ว" 


หัวข้อ
1. รู้ประเภทสินเชื่อ
2. รู้หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ
3. รู้เทคนิคการเป็นลูกหนี้ชั้นดี 

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจเพิ่มเงินทุนกิจการ ด้วยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท​        
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com​​

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)