K-Expert Workshop

ฝ่าประตูสู่รั้วอสังหาริมทรัพย์

มาร่วมค้นหารูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะกับคุณให้ได้ ภายใน 2 ชั่วโมง

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​K-Expert Workshop "ฝ่าประตูสู่รั้วอสังหาริมทรัพย์" 

หัวข้อ

• เก็งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อถูกขายแพง

• สร้างกระแสเงินสด ด้วยการปล่อยเช่า

• เพิ่มทางเลือกการลงทุน ด้วยกองทุนรวม

• เลือกเทคนิคการลงทุนอย่างชาญฉลาด


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​


เหมาะสำหรับ

คนที่เริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์​

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)