K-Expert Workshop

เกมขยายธุรกิจไม่ให้ติดเรื่องเงินๆ

แนะนำเทคนิคการขยายธุรกิจให้มั่นคง ผ่านการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (Class นี้ไม่มีบรรยาย)

K-Expert Workshop: สินเชื่อ/ธุรกิจ

รอบที่เปิดสัมมนา

​​

​​​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "เกมขยายธุรกิจไม่ให้ติดเรื่องเงินๆ" 


หัวข้อ
1. ธุรกิจควรขยายหรือไม่
2. ตัวช่วยการเงินมีอะไรบ้าง

3. จัดการอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เริ่มต้นและอยากขยายธุรกิจ​      
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.comวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)