K-Expert Workshop

เปิดโลกลงทุนสู่กองทุนต่างประเทศ (FIF)

ลงทุนแบบ Inter กับกองทุนต่างประเทศ ที่ช่วยกระจายพอร์ตพร้อมเปิดโอกาสรับ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​

​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "เปิดโลกลงทุนสู่กองทุนต่างประเทศ (FIF)" 


หัวข้อ
1. เข้าใจ FIF ก่อน Go-Inter
2. จับเทรนด์  เจาะลึก ก่อนเลือกกองทุน
3. เกาะติดการลงทุน ปรับตัวตามสถานการณ์

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​​

เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มลงทุนกองต่างประเทศ​        
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.comวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)