K-Expert Workshop

เกมการเงิน ชีวิตออกแบบได้

เข้าใจแนวคิดจัดการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตผ่านเกมจำลอง

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​​​​​​K-Expert Workshop "เกมการเงิน ชีวิตออกแบบได้" 


หัวข้อ
1. ส่องอนาคตผ่านเกม
2. รู้จักวิธีจัดการเงินตามช่วงชีวิต
3. สร้างสมดุลให้ชีวิตและงาน

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจเริ่มต้นวางแผนการเงิน​             
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)