K-Expert Workshop

รู้ทันประกัน คุ้มครองคนที่รักอย่างถูกวิธี

คนส่วนใหญ่รู้ว่าประกันสำคัญกับชีวิต แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจและรู้ว่าควรเลือกอย่างไร

K-Expert Workshop: ประกัน

รอบที่เปิดสัมมนา

​K-Expert Workshop "รู้ทันประกัน คุ้มครองคนที่รักอย่างถูกวิธี" 


หัวข้อ

• เข้าใจประกันทุกประเภท

• เลือกให้ตรงกับเป้าหมาย

• ประเมินทุนประกันให้เหมาะสม

• ปรับแผนตามสถานการณ์


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​


เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการรู้ ก่อนซื้อประกัน

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)