K-Expert Workshop

เลือก LTF/RMF อย่างไรให้คุ้ม

เพื่อให้การลงทุนครั้งนี้ได้มากกว่าแค่ลดหย่อนภาษี

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

K-Expert Workshop "เลือก LTF/RMF อย่างไรให้คุ้ม" 


หัวข้อ
• เข้าใจ LTF/ RMF ก่อนลงทุน
• ค้นหากองที่ใช่
• รู้กลวิธี ซื้อ-ถือ-ขาย LTF/RMF


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)​​

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการลงทุน LTF / RMF​​          
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)