K-Expert Workshop

วิธีเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับคุณ

เจาะลึกเรื่องประกันสุขภาพ ซื้อแบบไหน ซื้อเท่าไหร่ ถึงจะไม่จ่ายมากเกินจำเป็น มาร่วมค้นหาคำตอบได้ที่นี่

K-Expert Workshop: ประกัน

รอบที่เปิดสัมมนา

K-Expert Workshop "วิธีเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับคุณ"

หัวข้อ
ขอบเขตเนื้อหา                                
1. รู้จักประกันสุขภาพแต่ละแบบ
    • ลักษณะของประกันสุขภาพ แบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ชดเชยรายได้ คุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ   
    • ประกันแบบเหมาจ่ายกับแบบแยกค่าใช้จ่าย
    • ความแตกต่างระหว่างซื้อเดี่ยวกับซื้อพ่วง
2. ซื้อเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ 
    • วิธีการเลือกแบบประกันสุขภาพให้เพียงพอ
    • วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูกหรือพ่อแม่
3. เคลมประกันอย่างไร ให้ได้เต็มสิทธิ์    
    • เงื่อนไขการเครมของประกันสุขภาพแต่ละแบบ     
    • เทคนิคการเลือกเครมประกันสุขภาพ เมื่อมีสวัสดิการอยู่แล้ว หรือ มีประกันหลายแบบ หลายบริษัท

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพ
 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)