K-Expert Workshop

ใช้งบการเงินเป็นก็เห็นโอกาสลงทุน

เพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ ให้ทำกำไรได้ทุกสถานการณ์การลงทุน

K-Expert Workshop: ออม/ลงทุน

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​​​​​​​K-Expert Workshop "ใช้งบการเงินเป็นก็เห็นโอกาสลงทุน" 


หัวข้อ
1. ทำความรู้จักกับงบการเงิน
2. ถอดรหัสงบการเงิน
3. เทคนิคการใช้งบการเงินและบทวิเคราะห์

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย

เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีหรือการเงิน          
​ 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP)