Special Event

K-Expert Workshop Online จัดการภาษีดี ทั้ง Happy ทั้งมีตังค์

ภาษีไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก อย่าปล่อยไว้ มาจัดการเพื่อให้เงินอยู่กับเรากัน

Special Event

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​​

K-Expert Workshop Online " จัดการภาษีดี ทั้ง Happy ทั้งมีตังค์ "


หัวข้อ

  1. โลกของภาษี
  2. Update ค่าลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลง ปี 63
  3. เคลียร์ให้ชัด เลือกค่าลดหย่อนตัวไหนดี

วิทยากร

สุนิติ ถนัดวณิชย์(CFP®) ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย

พิชาญเดช เข็มเพ็ชร(AFPTTM)    ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย


วันเวลา

วันพุธ 7 เมษายน 2564         เวลา 18:00-19:00 น.


สถานที่: MS Team


**หมายเหตุ: รบกวนกรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วม Workshop ทุกท่านให้ครบถ้วน เพื่อความไม่ตกหล่นในการเชิญเข้าร่วม Workshop Online

Link สำหรับเข้า Workshop Online จะถูกจัดส่งไปตาม E-Mail ที่ท่านแจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ก่อนวันสัมมนา 1 วัน​
สุนิติ ถนัดวณิชย์ CFP®

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

พิชาญเดช เข็มเพ็ชร AFPT

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย