Special Event

K-Expert Workshop Online ขึ้นเครื่องให้ทัน ติดปีกไปกับกองทุนต่างประเทศ

กระแสลงทุนกองต่างประเทศที่ร้อนแรง ลงทุนดีไหม แล้วควรเลือกอย่างไร ไปหาคำตอบกับ K-Expert กัน

Special Event

รอบที่เปิดสัมมนา

​​​

K-Expert Workshop Online " ขึ้นเครื่องให้ทัน  ติดปีกไปกับกองทุนต่างประเทศ "


หัวข้อ

1. ทำความรู้จัก กองทุนต่างประเทศ

​2. เลือกยังไงให้ได้ของดี

3. ​ส่องตัวช่วยลงทุน​


วิทยากร

สุนิติ ถนัดวณิชย์(CFP®) ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย

พิชาญเดช เข็มเพ็ชร(AFPTTM)    ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย


วันเวลา

วันพุธ 12 พฤษภาคม 2564    เวลา 18:00-19:00 น.


สถานที่: MS Team


**หมายเหตุ: รบกวนกรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วม Workshop ทุกท่านให้ครบถ้วน เพื่อความไม่ตกหล่นในการเชิญเข้าร่วม Workshop Online

Link สำหรับเข้า Workshop Online จะถูกจัดส่งไปตาม E-Mail ที่ท่านแจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ก่อนวันสัมมนา 1 วัน​


สุนิติ ถนัดวณิชย์ CFP®

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

พิชาญเดช เข็มเพ็ชร AFPT

ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย