ยกเลิกการจองที่นั่งสัมมนา

กรุณาแจ้งยกเลิกการจองที่นั่งก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง

บอก K-Expert ได้ไหมว่าทำไมถึงยกเลิกการจองที่นั่งสัมมนา ?