Middle|Left Green

บริการร้านค้ารับบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต K-PowerP@y (mPOS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นเครื่องรูดบัตร​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

รับบัตรได้ทุกที่ทุกเวลา
แค่ต่ออุปกรณ์เข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

เพิ่มโอกาสในการขาย ไม่กำหนดยอดรูดขั้นต่ำต่อเดือน

 
 

รับบัตร VISA, MasterCard
และ JCB

 
 

รองรับทั้ง iOS และ Android

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ให้ลูกค้าแบ่งจ่ายสบาย ๆ เมื่อรูดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

ระยะเวลาแบ่งจ่ายตั้งแต่ 3 - 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

เช็กยอดขายได้ทุกที่ทุกเวลา

ผ่าน เว็บไซต์ K-Merchant >​
และแอพพลิเคชั่น K-PowerP@y


App Store     Google Play
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding

ประสิทธิภาพที่มากกว่า เมื่อใช้คู่กับ Tab2Pay

แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตที่จะทำให้คุณจัดการธุรกิจได้อย่างเหนือชั้น


App Store     Google Play
 
 

ทำรายการขาย

จัดเก็บสต็อก และทำรายการขายโดยตัดจากสต็อก

 
 

รับชำระ

ได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตผ่าน
K-PowerP@y

 
 

พิมพ์ใบเสร็จ

สั่งพิมพ์ใบเสร็จจากแท็บเล็ตได้เลย โดยเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่านระบบไร้สาย

 
 

รายงานการขาย

มีการสรุปยอดขายเพื่อวิเคราะห์แนวทางของธุรกิจ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

วิธีใช้
 • เปิดแอพพลิเคชั่น K-PowerP@y และต่ออุปกรณ์ mPOS กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ใส่ PIN ที่ได้ตั้งไว้เพื่อทำการล็อกอินเข้าใช้งาน
 • ระบุจำนวนเงิน และเสียบบัตรเข้ากับอุปกรณ์
 • หลังจากวงเงินได้รับการอนุมัติ ให้ลูกค้าเซ็นลายมือชื่อลงบนหน้าจอ
 • ให้ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ และ / หรืออีเมล เพื่อรับหลักฐานการใช้บัตรผ่าน SMS หรืออีเมล
 • ตรวจดูประวัติการรับบัตรได้จากเมนูประวัติการขายในแอพพลิเคชั่น (แสดงเฉพาะรายการที่ยังไม่สรุปยอด)
 • สรุปยอดขายให้ธนาคารก่อนเวลา 22.00 น. ของทุกวัน เพื่อที่ธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ในวันถัดไป (ร้านค้าได้เงินสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมและ VAT แล้ว)
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าประกันอุปกรณ์ mPOS ต่อเครื่อง สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ค่าธรรมเนียมรับบัตรเครดิต/เดบิต เฉพาะชิปการ์ด แบบรูดเต็มจำนวน รูดเต็มจำนวน

  • Non Premium 1.60%
  • Premium 2.20%
  • Local Debit Card 0.55%
 • ค่าธรรมเนียมรับบัตรเครดิต/เดบิต เฉพาะชิปการ์ด บริการ SmartPay (แบ่งจ่ายรายเดือน)

  • บริการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% นาน 3 เดือน ดอกเบี้ยร้านค้ารับผิดชอบ 0.01% ต่อเดือนและร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบอัตราค่าธรรมเนียม (MDR) 2.97%
  • บริการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% นาน 3-10 เดือน ร้านค้าสามารถเลือกได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 หรือข้อใดข้อหนึ่ง
   1. ร้านค้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแบ่งจ่ายแทนผู้ถือบัตร
    • ระยะเวลา 3 เดือน อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการ (MDR) 2.97% และ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน(Interest) 0.01%
    • ระยะเวลา 4-6 เดือน อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการ (MDR) 1.50% และ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน(Interest) 0.80%
   2. ร้านค้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียมและผู้ถือบัตรรับผิดชอบอัตราดอกเบี้ยการแบ่งจ่าย
    • ระยะเวลา 3-10 เดือน อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการ (MDR) 1.50% และ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน(Interest) 0.80%

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • ผู้ใช้งานต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล
 • ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับการใช้งาน ​K-PowerP@y (mPOS)
 • ทำเลที่ตั้ง สภาพร้านค้า และสินค้าที่จำหน่ายหรือบริการ มีความเหมาะสมที่จะเป็นร้านค้ารับบัตร
 • เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 • ไม่เป็นร้านค้าที่มีประวัติทุจริตด้านบัตรเครดิต หรือถูกยกเลิกการเป็นร้านค้ารับบัตรจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
 • มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ให้ธนาคารสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัครและข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต/เดบิต
 • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของร้านค้าลงนามด้วยหมึกสด และจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีเข้าเงินร้านค้าเท่านั้น
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ(ถ้ามี)

คณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • ใบสมัครและข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต/เดบิต
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามด้วยหมึกสด
 • สำเนาใบจัดตั้งคณะบุคคล/หสม. อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดตั้ง โดยลงนามด้วยหมึกสด
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ(ถ้ามี)

นิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

 • ใบสมัครและข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต/เดบิต
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน โดยลงนามด้วยหมึกสด
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ(ถ้ามี) โดยลงนามด้วยหมึกสด
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ(ถ้ามี)

สมาคม / มูลนิธิเฉพาะที่อยู่ในประกาศกระทรวงการคลัง

 • ใบสมัครและข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต/เดบิต
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามด้วยหมึกสด
 • สำเนาใบจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดตั้ง โดยลงนามด้วยหมึกสด
 • รายงานการประชุม
Black
Middle|Left
Left

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่รองรับ


iOS

 • เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป และ ไม่เจลเบรก
 • รุ่นอุปกรณ์
  • iPhone 4 ขึ้นไป
  • iPad 2 ขึ้นไป

Android

 • เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป และไม่รูทเครื่อง ใช้ได้เฉพาะรุ่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center
 • รุ่นอุปกรณ์

  ​ยี่ห้อ​รุ่นที่ใช้ได้ModelAndroid version
  SamsungSamsung Galaxy Ace 3GT-S7270Landroid 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy Ace 3GT S7270android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY ACE 4SM-G313HUandroid 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY ACE 4 LiteSM-G313Handroid 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY ALPHASM-G850Fandroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY ALPHASM-G850Fandroid 5.0.2
  SamsungSamsung GALAXY Core 2SM-G355Handroid 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY Core PrimeSM-G360Handroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY Core PrimeSM-G360HUandroid 4.4.4
  SamsungSamsung Galaxy GrandI9082Landroid 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy Grand 2SM-G7102android 4.3
  SamsungSamsung Galaxy Grand 2SM-G7102android 4.2.2
  SamsungSamsung GALAXY GRAND PrimeSM-G530Fandroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY GRAND PrimeSM-G530Fandroid 5.0.2
  SamsungSamsung Galaxy MegaI9152android 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy MegaI9200android 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy MegaI9200android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY Mega 2SM-G750Fandroid 4.4.4
  SamsungSamsung Galaxy Note 2GT-N7100android 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy Note 3SM-N900android 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy Note 3SM-N900android 5.0.1
  SamsungSamsung Galaxy Note 3 LTESM-N9005android 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy Note 3 Neo DUOSSM-N7502android 4.3
  SamsungSamsung Galaxy Note 4SM-N910Candroid 4.4.4
  SamsungSamsung Galaxy Note 4SM-N910Candroid 5.0
  SamsungSamsung Galaxy Note 4SM-N910Candroid 5.1.1
  SamsungSamsung Galaxy Note 5SM-N920Candroid 5.1.1
  SamsungSamsung Galaxy Note 8.0N5100android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY NOTE EDGESM-N915Fandroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY NOTE EDGESM-N915Fandroid 5.0.1
  SamsungSamsung GALAXY Note ProSM-P900android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY Note ProSM-P901android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY Note ProSM-P901android 4.4
  SamsungSamsung Galaxy S III9100android 4.1.2
  SamsungSamsung Galaxy S IIII9300android 4.3
  SamsungSamsung Galaxy S IIII9300Tandroid 4.3
  SamsungSamsung Galaxy S III miniI8190Tandroid 4.1.2
  SamsungSamsung Galaxy S III miniI8190Nandroid 4.1.2
  SamsungSamsung Galaxy S4I9500android 4.3
  SamsungSamsung Galaxy S4I9500android 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy S4I9500android 5.0.1
  SamsungSamsung Galaxy S4 miniI9190android 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy S4 miniI9190android 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy S5SM-G900Fandroid 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy S5SM-G900Fandroid 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY S6SM-G920Fandroid 5.1.1
  SamsungSamsung GALAXY S6SM-G920Fandroid 6.0.1
  SamsungSamsung GALAXY S6 EdgeSM-G925Fandroid 5.1.1
  SamsungSamsung GALAXY S6 EdgeSM-G925Fandroid 6.0.1
  SamsungSamsung GALAXY S6 Edge+SM-G928Candroid 6.0.1
  SamsungSamsung GALAXY S7android 6.0.1
  SamsungSamsung GALAXY S7 Edgeandroid 6.0.1
  Samsungsamsung galaxy tab 2 10.1"P5100android 4.1.2
  Samsungsamsung galaxy tab 2 7"P3100android 4.1.2
  SamsungSamsung Galaxy Tab 3SM-T211android 4.1.2
  SamsungSamsung Galaxy Tab 3P5200android 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy Tab 3 Lite(3G)SM-T111android 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy Tab 3 Lite(wifi)SM-T110android 4.2.2
  SamsungSamsung Galaxy Tab 3.8SM-T311android 4.2.2
  SamsungSamsung GALAXY Tab 3VSM-T116BUandroid 4.4.4
  SamsungSamsung Galaxy Tab 4SM-T231android 4.4.2
  SamsungSamsung Galaxy Tab 7.7GT-P6800android 4.1.2
  SamsungSamsung GALAXY Tab ASM-P555android 5.0.2
  SamsungSamsung GALAXY Tab S 8.4"SM-T705android 5.0.2
  SamsungSamsung GALAXY Tab S 10.5"SM-T805android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY Tab ActiveSM-T360android 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY Tab ActiveSM-T360android 5.1.1
  SamsungSamsung GALAXY Tab ActiveSM-T360android 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY 3VSM-T116BUandroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY E5SM-E500Handroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY E7SM-E700Fandroid 5.1.1
  SamsungSamsung GALAXY J1SM-J100Handroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY J1SM-J100MLandroid 4.4.4
  SamsungSamsung GALAXY J7SM-J700Fandroid 5.1.1
  SamsungSamsung GALAXY K ZoomSM-C111android 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY VSM-G313HZandroid 4.4.2
  SamsungSamsung GALAXY V PLUSSM-G313HZandroid 4.4.4
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถสมัครบริการได้หรือไม่?

สามารถสมัครใช้บริการได้

มีค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์หรือไม่ ?

ไม่มีค่าเช่าอุปกรณ์ ทั้งนี้ ธนาคารมีค่าประกันอุปกรณ์ mPOS ต่อเครื่อง สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ค่าประกันอุปกรณ์คืออะไร ?
 • ธนาคารจะกันวงเงินในบัญชีธนาคารซึ่งร้านค้าจะยังคงเห็นยอดเงินในบัญชีดังกล่าวแต่ไม่สามารถถอนเงินออกได้
 • ธนาคารจะยกเลิกการกันวงเงินเมื่อร้านค้านำเครื่อง mPOS คืนธนาคารโดยธนาคารจะปรับค่าการคืนเครื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครและข้อตกลงฯ
 • คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร ผู้ที่จ่ายคือทางร้านหรือลูกค้า?

ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร ทั้งนี้ ร้านค้าห้ามผลักภาระค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือบัตร

รับบัตรเดบิตด้วยหรือไม่?

รับบัตรเดบิตที่มีชิปได้ บัตรเดบิตที่มีแถบแม่เหล็กอย่างเดียวไม่สามารถรูดได้

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left