บริการรับชำระเงิน

ร้านไหนๆ ก็รับเงินคล่อง ด้วยเครื่องรูดบัตรกสิกรไทย (EDC / Mini-EDC)

เครื่องรูดบัตร EDC รับทั้งบัตรเครดิต และบัตรเดบิต

เครื่องรูดบัตร EDC
รับทั้งบัตรเครดิต และบัตรเดบิต

(VISA, MasterCard, JCB, UnionPay,
TPN, PromptCard)

เครื่องรูดบัตร EDC รับสแกน QR Code

เครื่องรูดบัตร EDC
รับสแกน QR Code

ได้จาก Mobile Banking ทุกธนาคาร และ
E-Wallet (Alipay, WeChat Pay)

เครื่องรูดบัตร EDC รองรับการชำระเงินรูปแบบ Contactless

เครื่องรูดบัตร EDC รองรับการชำระเงินรูปแบบ Contactless

แตะบัตรเดบิต บัตรเครดิต ที่เครื่องเครื่องรูดบัตรเพื่อชำระเงินได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องรูดบัตร EDC รองรับการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay

เครื่องรูดบัตร EDC รองรับการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay

แบ่งจ่ายนานสูงสุด 36 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องรูดบัตร EDC รองรับการแปลงสกุลเงิน (DCC)

เครื่องรูดบัตร EDC รองรับการแปลงสกุลเงิน (DCC)

ลูกค้าต่างชาติ สามารถเลือกชำระด้วยสกุลเงิน THB หรือ สกุลเงินท้องถิ่นทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องรูดบัตร EDC รองรับบริการแลกคะแนนสะสม (K Point)

เครื่องรูดบัตร EDC รองรับบริการแลกคะแนนสะสม (K Point)

K Point คะแนนสะสมของธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเครื่องรูดบัตร EDC วันนี้ ฟรี

 • ค่าสมัครและติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC
 • ค่าประกันเครื่อง EDC
 • ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่อง EDC

พร้อมค่าธรรมเนียมรับชำระ
อัตราพิเศษ

ค่าธรรมเนียมรับชำระเงิน

รับบัตรเครดิตและเดบิต เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
ประเภทการรับชำระ ค่าธรรมเนียม
อัตราปกติ
ค่าธรรมเนียม
อัตราพิเศษ
บัตรเดบิต (ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย) 0.55% 0.55%
บัตรเครดิตต่างธนาคารในประเทศ Non-Premium (Classic, Gold) และบัตรทุกประเภทของกสิกรไทย 2.00% 1.60%
บัตรเครดิตต่างธนาคารในประเทศ Premium (Platinum, Titanium, Infinite, Signature) 2.50% 2.40%
บัตรเครดิตต่างประเทศ Non-Premium (Classic, Gold) 2.80% 2.15%
บัตรเครดิตต่างประเทศ Premium (Platinum, Titanium, Infinite, Signature) 3.00% 2.75%
การโอนเงิน (ผ่าน QR Code)* 0.35% 0.00%
Alipay และ WeChat Pay 1.60% 1.60%
*การโอนเงิน (ผ่าน QR Code) ได้รับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ จนกว่าทางธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

รายละเอียดการสมัครเครื่องรูดบัตร EDC

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ทำเลที่ตั้ง สภาพร้านค้าและสินค้าที่จำหน่าย / บริการ
  มีความเหมาะสม
  เป็นร้านค้ารับบัตร
 • เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม หรือขัดต่อระเบียบ
  ข้อบังคับ
  ของทางราชการ ธนาคาร
  บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการการชำระเงินต่างๆ

  (คลิกเพื่อดูธุรกิจไม่รับพิจารณา)
 • ไม่เป็นร้านค้าที่มีประวัติทุจริตด้านการรับบัตรเครดิต หรือถูกยกเลิกการเป็น
  ร้านค้ารับบัตรจากธนาคาร
  หรือสถาบันการเงินอื่น
 • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง
  มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา
 • กรณีคนไทย สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือสำเนา
  บัตรข้าราชการ* / รัฐวิสาหกิจ*
  โดยต้องแนบสำเนา
  ทะเบียนบ้าน
  *ประกอบด้วยของผู้มีอำนาจลงนาม,
  ผู้ติดต่อหลัก
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)*
  และสำเนา VISA / Work Permit*
  ของผู้มีอำนาจลงนาม
  และผู้ติดต่อหลัก
 • กรณีร้านค้า / บุคคลธรรมดาทำการค้า สำเนาทะเบียนพาณิชย์*
  หรือสำเนาทะเบียนการค้า*
  (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน*
  เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น (กรณีคนไทย)
  หรือสำเนา Passport*
  และสำเนา VISA / Work Permit* (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ยังไม่หมดอายุ

  ณ วันสมัคร ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • กรณีบัญชีร่วม สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือสำเนา
  บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ*
  โดยต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน*ประกอบด้วย
  หรือสำเนา Passport* ของเจ้าของบัญชี
  ร่วมทุกท่าน
นิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล* หรือสำเนาเอกสารจัดตั้ง*
  (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการ*
  / รัฐวิสาหกิจ* โดยต้องแนบ
  สำเนาทะเบียนบ้าน* ประกอบด้วย
  ของผู้มีอำนาจลงนาม (เฉพาะผู้ที่ลงนาม)
  และผู้ติดต่อหลัก
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน*
  เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือสำเนา Passport*
  ของผู้มอบอำนาจ
  และผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการสมัคร
กรณีสมัครใช้บริการ EDC แบบ SIM Card
 • คำขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS / DTAC
 • เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี / ภพ. 20 เฉพาะร้านค้าจดทะเบียน
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีร้านค้าประกอบธุรกิจที่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไข
ของธนาคาร

สมัครที่สาขาใกล้คุณ

สำหรับบริการเครื่องรูดบัตรกสิกรไทย

สมัครที่สาขาใกล้คุณ
หรือ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ธนาคาร
ติดต่อกลับ

icon-clock กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรุณากรอกเบอร์มือถือ
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณเพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ บริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือก เขต/อำเภอ
กรุณาเลือกสาขาที่สะดวก
กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ บริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเบอร์มือถือ
กรุณากรอกเลขนิติบุคคล

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ บริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากรอกชื่อบริษัท
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือก เขต/อำเภอ
กรุณาเลือกสาขาที่สะดวก
กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ บริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการใช้งานเครื่องรูดบัตร EDC

ร้านค้าของคุณ

เหมาะแก่การรับชำระเงิน
แบบไหน ?

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
K SHOP
K SHOP
EDC
EDC
ประเภทร้านค้า ประเภทร้านค้า ร้านค้าขนาดเล็ก หรือ ขายของออนไลน์
หรือร้านที่ต้องการรับชำระนอกสถานที่
ประเภทร้านค้า ร้านค้าขนาดกลาง-ใหญ่
ที่มีตำแหน่งที่ตั้งถาวร
รูปแบบการรับชำระ รูปแบบการรับชำระ QR Code, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต รูปแบบการรับชำระ QR Code, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต
QR Code: Thai QR ,
QR รับบัตร เครดิต , Alipay ,
Wechat Pay
QR Code: Thai QR , QR รับบัตร เครดิต , Alipay ,
Wechat Pay
ชำระแบบเต็มจำนวน
*Alipay / Wechat รองรับเฉพาะบุคคลธรรมดา
QR Code: Thai QR , QR รับบัตร เครดิต , Alipay ,
Wechat Pay
ชำระแบบเต็มจำนวน
บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระแบบเต็มจำนวน
และ บริการแบ่งจ่ายรายเดือน
บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระแบบเต็มจำนวน
และ บริการแบ่งจ่ายรายเดือน
ถ้าต้องรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต ถ้าต้องรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต มีค่าใช้จ่าย mPOS 2,900 บาท ถ้าต้องรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยอดรับชำระสูงสุดต่อรายการ ยอดรับชำระสูงสุดต่อรายการ 80,000 บาท / รายการ และ 300,000 บาท / เดือน / 1 รหัสร้านค้า
ค่าบริการรายเดือน
สูงสุด 450 บาท / เครื่อง
ค่ำบริการรายเดือน สูงสุด 450 บาท / เครื่อง ฟรี ค่ำบริการรายเดือน สูงสุด 450 บาท / เครื่อง ฟรี กรณีมียอดขายตั้งแต่
50,000 บาท ต่อเครื่อง ต่อเดือน

คำถามที่พบบ่อย

ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถสมัครบริการได้หรือไม่ ?
ถ้าลูกค้ารูดบัตรไปแล้ว ต้องการยกเลิก จะทำได้ในทันทีหรือไม่ ?
ถ้าไม่มีโทรศัพท์บ้านจะสามารถใช้เครื่องรูดบัตร EDC ได้หรือไม่ ?
ค่าธรรมเนียมการรับบัตรคิดอย่างไร ?
รับใบกำกับภาษีได้จากที่ไหน ?

ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม Payment อื่นๆ

K SHOP

แอปพลิเคชันจัดการร้านค้า ทั้งออนไลน์และขายหน้าร้าน

 • รับเงินได้หลากหลาย ทั้ง Thai QR, QR
  รับบัตรเครดิต, เครื่อง mPOS,
  e-Wallet
  ที่รองรับ Alipay, WeChat Pay
  และ K POINT

 • ปิดการชาย แชท แชร์ Payment Link ส่งบิลเรียกเก็บเงินผ่าน
  โซเซียล อาทิ LINE, Facebook หรือ Instagram ได้ทันที

 • กดปิดยอดขาย เงินเข้าได้ทันที

K Payment Gateway

บริการรับชำระเงินออนไลน์ สำหรับธุรกิจ

 • รับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
  ทั้งบัตรเครดิต / เดบิต,
  Thai QR และ Alipay, WeChat Pay

 • รู้ผลการชำระเงินจากลูกค้าทันที

 • ปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล PCI DSS

เครื่องรับบัตร mPOS

บริการเครื่องรับบัตรแบบพกพา mPOS ผ่าน K PLUS shop

 • รับชำระเงินด้วย บัตรเครดิต / เดบิต
  ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

 • ร้านค้ารายย่อยไม่มีเครื่อง EDC ก็รับบัตรได้
  ไม่ต้องพิมพ์สลิป

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888822