ช่วยเหลือ

การใช้งานต้องใช้ 3G, WiFi แล้ว EDGE ใช้ได้หรือไม่ ?

ปัจจุบันขึ้นตามความเร็วของอินเตอร์เน็ต ณ ตอนที่ใช้ (3G , 4G , 5G , WiFi)

K SHOP สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต ได้กี่เครื่อง ?

สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต สูงสุด 11 เครื่อง (11 ผู้ใช้งาน) โดยมีบัญชีผู้ใช้ (User Owner) 1 ชื่อ และ บัญชีพนักงานร้าน (User Employee) 10 ชื่อ แต่ทั้ง 11 เครื่องนี้ จะต้องใช้อยู่ภายในร้านค้าเดียวกันเท่านั้น

กรณีร้านค้าสมัครใช้ K SHOP แล้วต้องการเปลี่ยนเครื่อง ต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์

 • ดาวน์โหลด K SHOP ลงอุปกรณ์ใหม่
 • พบการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
 • ยืนยันการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
  1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน / นิติบุคคล
  2. รอรับ SMS OTP ส่งไปที่เบอร์ลงทะเบียน เพื่อใช้ในการ Verify
  3. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะให้ใส่ PIN สำหรับการเข้าใช้งาน
หากแอปพลิเคชันมีปัญหาจะต้องทำอย่างไร ?
 1. ตรวจอุปกรณ์มีการต่อ 3G , 4G , 5G , WiFi อยู่หรือไม่ หากพบสัญญาณหาย หรือ สัญญาณค้าง ให้รีสตาร์อุปกรณ์เพื่อเคลียร์ข้อมูลค้าง
 2. กรณีรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วยังไม่หาย แนะนำให้ลบแอปพลิเคชัน และติดตั้งใหม่
ขั้นตอนการสร้าง / ลบ บัญชีพนักงานร้าน (User Employee) ?

ร้านค้าสามารถสร้าง “บัญชีพนักงานร้าน” ผ่านแอปพลิเคชัน K SHOP

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและ PIN ของร้านค้า
 • ไปที่เมนู “จัดการบัญชีพนักงานร้าน”
  1. สร้าง User สำหรับพนักงาน
  - ระบุอีเมล พร้อม verify อีเมล
  - กำหนด PIN
  2. คลิกเพื่อเข้าไปใน User เพื่อดูรายละเอียด

สามารถเปลี่ยนรหัส PIN หรือเปลี่ยนชื่อสำหรับพนักงาน หรือลบบัญชีพนักงานร้านได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยน PIN ทำยังไง ?

ร้านค้าสามารถเปลี่ยน PIN ผ่าน K SHOP ได้

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและ PIN
 • ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือก เปลี่ยน PIN
  1. ใส่ PIN ใหม่
  2. ยืนยัน PIN ใหม่ และกด “ยืนยัน”
กรณีลืม PIN จะต้องทำอย่างไร ?

ร้านค้าต้องเข้าไป Reset PIN ผ่านแอปพลิเคชัน K SHOP

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล
 • กด ลืมรหัสผ่าน
  1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน / นิติบุคคล
  2. ใส่ อีเมล และรอรับ OTP ที่ส่งไปที่ อีเมล
  3. นำ OTP จากอีเมลมาเข้าระบบ
  4. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ ระบบจะให้ตั้ง PIN ใหม่
K+shop สามารถเปลี่ยนภาษาได้หรือไม่

ปัจจุบันรองรับแค่ภาษาไทย ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาอื่นได้

เวลาปิดยอด และเวลาที่จะได้รับเงินเข้าบัญชี

ร้านค้าจะต้องส่งคำขอโอนยอดเงินจากการรับชำระในแต่ละวันภายใน Cut-off Time ที่กำหนดในตาราง

Card Payment QR Payment Scheme Settlement เวลาที่เงินเข้าบัญชี Statement วันที่บันทึกบัญชี
VISA
MasterCard
UnionPay
อัตโนมัติ 21.00 น. 04.00 น. เป็นต้นไป วันที่ทำรายการ
VISA
MasterCard
JCB
23.30 น. 04.00 น. เป็นต้นไป
UnionPay
TPN
บัตรเดบิตในประเทศ
22.00 น. 04.00 น. เป็นต้นไป
Thai QR Payment เมื่อกดปิดยอด เงินเข้าทันที
อัตโนมัติ 23.00 น. 23.00 น. เป็นต้นไป
Alipay WeChat Pay อัตโนมัติ 23.00 น. 14.00 น.หลังจากที่ธนาคารได้
รับอนุมัติจาก e-Wallet
วันถัดไป
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ถ้าร้านค้าต้องการการตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน

ร้านค้าสามารถตรวจสอบชื่อผู้โอน ยอดเงิน และเวลาการชำระได้จากใน K+shop แอปพลิเคชัน