ช่วยเหลือ

การใช้งานต้องใช้ 3G, WiFi แล้ว EDGE ใช้ได้หรือไม่ ?

ปัจจุบันขึ้นตามความเร็วของอินเตอร์เน็ต ณ ตอนที่ใช้ (3G , 4G , 5G , WiFi)

K PLUS shop สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต ได้กี่เครื่อง ?

สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต สูงสุด 11 เครื่อง (11 ผู้ใช้งาน) โดยมีบัญชีผู้ใช้ (User Owner) 1 ชื่อ และ บัญชีพนักงานร้าน (User Employee) 10 ชื่อ แต่ทั้ง 11 เครื่องนี้ จะต้องใช้อยู่ภายในร้านค้าเดียวกันเท่านั้น

กรณีร้านค้าสมัครใช้ K PLUS shop แล้วต้องการเปลี่ยนเครื่อง ต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์

 • ดาวน์โหลด K PLUS shop ลงอุปกรณ์ใหม่
 • พบการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
 • ยืนยันการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
  1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน / นิติบุคคล
  2. รอรับ SMS OTP ส่งไปที่เบอร์ลงทะเบียน เพื่อใช้ในการ Verify
  3. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะให้ใส่ PIN สำหรับการเข้าใช้งาน
หากแอปพลิเคชันมีปัญหาจะต้องทำอย่างไร ?
 1. ตรวจอุปกรณ์มีการต่อ 3G , 4G , 5G , WiFi อยู่หรือไม่ หากพบสัญญาณหาย หรือ สัญญาณค้าง ให้รีสตาร์อุปกรณ์เพื่อเคลียร์ข้อมูลค้าง
 2. กรณีรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วยังไม่หาย แนะนำให้ลบแอปพลิเคชัน และติดตั้งใหม่
ขั้นตอนการสร้าง / ลบ บัญชีพนักงานร้าน (User Employee) ?

ร้านค้าสามารถสร้าง “บัญชีพนักงานร้าน” ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS shop

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและ PIN ของร้านค้า
 • ไปที่เมนู “จัดการบัญชีพนักงานร้าน”
  1. สร้าง User สำหรับพนักงาน
  - ระบุอีเมล พร้อม verify อีเมล
  - กำหนด PIN
  2. คลิกเพื่อเข้าไปใน User เพื่อดูรายละเอียด

สามารถเปลี่ยนรหัส PIN หรือเปลี่ยนชื่อสำหรับพนักงาน หรือลบบัญชีพนักงานร้านได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยน PIN ทำยังไง ?

ร้านค้าสามารถเปลี่ยน PIN ผ่าน K PLUS shop ได้

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและ PIN
 • ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือก เปลี่ยน PIN
  1. ใส่ PIN ใหม่
  2. ยืนยัน PIN ใหม่ และกด “ยืนยัน”
กรณีลืม PIN จะต้องทำอย่างไร ?

ร้านค้าต้องเข้าไป Reset PIN ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS shop

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล
 • กด ลืมรหัสผ่าน
  1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน / นิติบุคคล
  2. ใส่ อีเมล และรอรับ OTP ที่ส่งไปที่ อีเมล
  3. นำ OTP จากอีเมลมาเข้าระบบ
  4. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ ระบบจะให้ตั้ง PIN ใหม่