ช่วยเหลือ

มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมใช้บริการรายเดือน / รายปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงิน กรณีร้านค้ารับชำระเงินจาก Mobile Banking ทุกธนาคาร หรือ e-Wallet ในไทย
 • มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงิน
  • กรณีร้านค้ารับชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ (Alipay / Wechat Pay) จะมีค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการดังนี้
   • Alipay : 1.6%
   • Wechat Pay : 1.6%
  • รับชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต จะมีค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการดังนี้
   • Non Premium 1.6%
   • Premium 2.2%
   • Local Debit 0.55%

หมายเหตุ

 • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีร้านค้าต้องการรับชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ (Alipay / WeChat Pay) ร้านค้าจะต้อง สมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร)
ค่าธรรมเนียมแตกต่างจากเครื่องรูดเดิมหรือไม่ ?

ไม่แตกต่าง

 • กรณีชำระด้วย บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีเงินฝากกระแสรายวันผ่าน Moblie Banking ปัจจุบันไม่มีค่าธรรมเนียม (MDR) ในการให้บริการ
 • กรณีร้านค้ารับชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต จะมีค่าธรรมเนียมการ (MDR) รับชำระเงินต่อรายการ
ผู้ซื้อเสียค่าธรรมเนียมในการจ่าย / โอนเงินให้กับร้านค้าหรือไม่ ?
 • ชำระเงินผ่าน K PLUS
  ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารอื่น
  ยอดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ - ฟรีค่าธรรมเนียม
  ตั้งแต่ 5,001 – 30,000 บาทต่อรายการ - ค่าธรรมเนียม 2 บาท
  ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาทต่อรายการ - ค่าธรรมเนียม 5 บาท
  ตั้งแต่ 100,001 – วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนด - ค่าธรรมเนียม 10 บาท

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด