ฟังก์ชัน

สแกน QR จ่ายด้วยพ้อยท์ แทนเงินสด

ได้ทุกร้านค้า ทุกธนาคารที่รองรับ Thai QR

วิธีการสแกนจ่ายด้วยพ้อยท์

1

ใช้ K PLUS
"สแกน QR จ่ายเงิน"

2

เลือก "ชำระเงินด้วย
คะแนน K Point"

3

ตรวจสอบคะแนนและ
กด "ยืนยันการใช้คะแนน"

4

ใส่ "คะแนนที่ต้องการใช้จ่าย"

5

กรณี "จ่ายไปให้ร้านค้า
จากกสิกรไทย"

อาทิ K PLUS shop สามารถเลือกจ่าย
ด้วยคะแนนบางส่วนร่วมกับเงินในบัญชีได้

6

ตรวจสอบ "รายละเอียด"
การจ่ายด้วยคะแนน
ร่วมกับเงินสด

7

ตรวจสอบ "รายละเอียด
ความถูกต้อง"

และ "กดยืนยัน"

8

รับ "e-Slip เป็นหลักฐาน"