ฟังก์ชัน

ดูสรุปยอดขาย

ดูรายงานสรุปยอดขายได้ทั้งแบบรายชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ / เดือน

วิธีการดูสรุปยอดขาย (รายชั่วโมง / วัน / สัปดาห์ / เดือน)

1

กดเมนู “รายงาน”

2

กดเพื่อเรียกดูรายงาน “รายชั่วโมง”, “รายวัน”, “รายสัปดาห์” หรือ “รายเดือน”

3

กด “ส่งรายงานเข้าอีเมล”

4

เลือกเดือนที่ต้องการ และกด “ส่ง”

5

รายงานจะส่งเข้าอีเมลที่ร้านค้าลงทะเบียนไว้