สร้างบิลแมวเขียว QR

ส่งเรียกเก็บเงินทาง Social Media รู้สถานะการจ่ายได้ทันที ไม่ต้องกลัวสลิปปลอม

วิธีการสร้างบิลแมวเขียว QR แบบไม่มีแคตตาล็อก

1

กดเมนู “ขายออนไลน์”

2

กด “สถานะรายการขาย” และกด “สร้างบิลแมวเขียว QR”

3

กด “เพิ่มรายการ”

4

กรอกชื่อสินค้า, ราคาสินค้า (บาท) และกด “ตกลง” 

5

กด “ออกบิลเรียกเก็บเงิน”

6

กด “แชร์บิล” เพื่อแชร์ผ่าน Social Media

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อด้วยบิลแมวเขียว QR

สแกนได้จาก Mobile Banking ทุกธนาคาร และ e-Wallet ที่รองรับ ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ

1

กดบันทึกภาพบิลแมวเขียว QR ที่ร้านค้าส่งให้ลงในมือถือ

2

เปิดแอปพลิเคชัน Mobile Banking หรือ e-Wallet ที่รองรับ

3

เลือกเมนู “สแกน QR”

4

กด “เลือกรูปภาพ” เพื่อเลือกบิลแมวเขียว QR จากข้อ 1

5

กด “ตกลง”

6

ตรวจสอบชื่อบัญชีร้านค้าและจำนวนเงิน กด “ชำระเงิน”

7

ได้รับ e-Slip

* ไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อโอนผ่าน K PLUS หรือยอดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ สำหรับ Mobile Banking ธนาคารอื่น ๆวิธีการยกเลิกบิลแมวเขียว QR

1

กดเมนู “จัดการร้าน”

2

กดรายการขายที่ต้องการยกเลิก

3

กด “ยกเลิกบิล”

4

ยกเลิกรายการขายสำเร็จ

5

สถานะแสดงการยกเลิก