ฟังก์ชัน

mPOS รับบัตรเครดิต และเดบิต

ปิดยอดขายและโอนเงินเข้าบัญชี

1

เลือกเมนู
“จัดการร้านค้า”

2

กดปุ่ม
“ปิดยอดและโอนเงินเข้าบัญชี”

3

ตรวจสอบยอดโอนที่เมนู
เครื่องรับบัตร mPOS
และกด “ปิดยอด mPOS”

4

หน้าจอจะแสดง
รายละเอียด

5

กด “ยืนยัน”

6

เมื่อปิดยอดสำเร็จ
หน้าจอจะแสดงสถานะสำเร็จ
และเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชี

7

รายการที่ปิดยอดสำเร็จ
จะแสดงในหน้า
รอโอนเข้าบัญชี