ฟังก์ชัน

สร้างบัตรสะสมแสตมป์

วิธีการสร้างบัตรสะสมแสตมป์

1

กดเมนู “จัดการร้าน”

2

กด “จัดการบัตรสะสมแสตมป์”

3

กด “สร้างบัตรสะสม”

4

เลือกรูป กรอกชื่อของรางวัล, เงื่อนไข มูลค่าของรางวัล, จำนวนแสตมป์เพื่อแลกรางวัล และกด “บันทึกของรางวัล”

5

กรอกวันหมดอายุ เลือกรูปแบบการแจกสแตมป์ และกด “สร้างบัตรสะสม”

6

กด “สร้างโปสเตอร์แสตมป์”

7

กด “แชร์โปสเตอร์แสตมป์” เพื่อแชร์ผ่าน Social Media