ฟังก์ชัน

เพิ่มสิทธิ์พนักงาน

กรณีเจ้าของไม่อยู่ร้าน สามารถเพิ่มพนักงานรับเงินหน้าร้านได้ (พนักงานที่เพิ่มสิทธ์ จะเห็นแค่รายการเงินเข้า - ออกเท่านั้น) โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 10 คน

วิธีการเพิ่มสิทธิ์พนักงาน รับแจ้งเตือนเงินเข้า

1

กดเมนู “จัดการร้าน”

2

กด “สร้าง Login ให้พนักงานร้าน”

3

กด “สร้าง Login พนักงาน”

4

กรอกอีเมล และชื่อของพนักงาน กด “ถัดไป”

5

ใส่รหัส OTP ที่ท่านได้รับจากอีเมล

6

กด “ถัดไป”

7

สร้าง PIN 6 หลัก

8

ยืนยัน PIN 6 หลัก

9

กด “เสร็จสิ้น”