ฟังก์ชัน

ตรวจสอบ e-slip บนแอปพลิเคชัน K PLUS Shop ได้ง่ายๆ

ร้านค้าสามารถตรวจสอบ e-slip เพื่อความปลอดภัยในการเช็คยอดและป้องกันสลิปปลอม

1

เข้า KPLUS shop เลือก “จัดการร้านค้า”

2

กด “ตรวจสอบสลิปลูกค้า”

3

ตรวจสอบ e-slip โดยการสแกน QR Code บน e-slip หรือ upload e-slip จากคลังรูปภาพ

4

หน้าจอจะประกฎรายละเอียดของรายการชำระเงิน จำนวนเงิน วันที่และเวลาที่ทำรายการ ชื่อร้าน และชื่อเจ้าของบัญชี

5

หาก e-slip ที่ตรวจสอบไม่ได้ทำรายการชำระสินค้าและบริการ หน้าจอจะแสดงข้อความ รูปแบบ QR ไม่ถูกต้อง

6

หาก e-slip ที่ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการทำรายการนานแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ ไม่สามารถตรวจสอบรายการได้ กรุณาติดต่อ K-Biz Contact Center 02-8888822