ฟังก์ชัน

กดปิดยอดและโอนเงินเข้าบัญชี

ร้านค้าสามารถกดปิดยอดได้ด้วยตนเอง และเงินจะโอนเข้าบัญชีทันที

วิธีการกดปิดยอดและโอนเข้าบัญชี

1

กดเมนู “จัดการร้าน”

2

กด “ปิดยอดและโอนเข้าบัญชี”

3

กด “K+ และธนาคารอื่นๆ”

4

กด “โอนเข้าบัญชีทันที” สามารถตรวจสอบรายการได้จาก “ดูประวัติการรับเงิน”

* หากร้านค้าไม่ได้ทำการกดปิดยอดด้วยตนเอง ระบบจะทำรายการปิดยอดให้อัตโนมัติทุกวัน เวลา 23.00 น.