ฟังก์ชัน

สร้าง Static QR เพื่อรับเงิน

เมื่อร้านค้าสมัครบริการสำเร็จ จะปรากฎ QR รับบัตรเครดิต และ Logo : VISA , Master Card และ Union Pay
โดยร้านค้าสามารถระบุยอดเงินหรือไม่ระบุยอดในการชำระเงินได้

1

ร้านค้าส่ง QR Code ให้ลูกค้าโดยจะ ระบุจำนวนเงินหรือไม่ระบุจำนวนเงินก็ได้

2

กด "QR รับเงิน" หรือ "เลือกระบุยอดเงิน"

3

ระบุยอดเงิน : ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

4

กดปุ่ม “สร้าง QR”

5

ให้ผู้ซื้อสแกน QR code