ฟังก์ชัน

การรับชำระเงินผ่าน QR รับบัตรเครดิต

1

2

เปิดกล้องเพื่อ scan QR บัตรเครดิต

3

เลือกบัตรเครดิต และระบุยอดชำระเงิน

4

ยืนยันยอดชำระ

5

ลูกค้าได้รับ e slip

6

ร้านค้าได้รับ notification

* รายการที่ชำระด้วยบัตรเครดิต สามารถยกเลิกรายการได้ (ก่อนปิดยอดสิ้นวัน)