การสมัคร

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ลูกค้านิติบุคคล

โทรศัพท์ที่ใช้

 • อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับ
  • iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป
  • Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป
 • รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPRS / EDGE / 3G / 4G / WiFi)

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

สมัครผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS shop โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS

นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน ผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

สมาคม/มูลนิธิ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน ผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุม

หมายเหตุ

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยหมึกสด

เอกสาร

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงิน

 • ไม่มี กรณีร้านค้ารับชำระเงินจาก Mobile Banking หรือ e-Wallet ในไทย
 • มี กรณีที่ร้านค้ารับชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการดังนี้
  • Alipay : 1.6%
  • WeChat Pay : 1.6%

หมายเหตุ

 • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีร้านค้าต้องการรับชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ (Alipay / WeChat Pay) ร้านค้าจะต้อง สมัครใช้บริการผ่านแอป ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร)

ค่าธรรมเนียมรายเดือน / รายปี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมฝั่งผู้ซื้อ เมื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารอื่น

 • ยอดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ - ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาทต่อรายการ - ค่าธรรมเนียม 2 บาท
 • ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาทต่อรายการ - ค่าธรรมเนียม 5 บาท
 • ตั้งแต่ 100,001 - วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนด - ค่าธรรมเนียม 10 บาท

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียมฝั่งผู้ซื้อ เมื่อชำระเงินผ่าน K PLUS

ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน

ช่องทางสมัคร

 


ขั้นตอนการสมัครกรณีมี K PLUS อยู่บนมือถือเครื่องเดียวกัน

1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS shop

2

กด “ลงทะเบียนด้วย K PLUS”

3

ระบุ PIN ของ K PLUS และกด “ยืนยัน” เพื่อลงทะเบียน K PLUS shop ผ่าน K PLUS

4

ยืนยันตัวตนเรียบร้อย กด “กลับสู่ K PLUS Shop”

กรณีมี K PLUS อยู่บนมือถือคนละเครื่อง

1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS shop

2

ต้องยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทร K PLUS

3

กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อยืนยันการสมัครผ่าน K PLUS

4

ระบุ PIN ของ K PLUS บนแอปพลิเคชัน K PLUS

5

กด “ยืนยัน” เพื่อลงทะเบียน K PLUS shop ผ่าน K PLUS

6

ระบบยืนยันตัวตนเรียบร้อย กด “กลับสู่หน้าหลัก” ของ K PLUS

ขั้นตอนการเปิดใช้ครั้งแรก

1

เปิดแอปพลิเคชัน K PLUS shop

2

อ่านคำอธิบายฟีเจอร์ต่างๆของ K PLUS shop หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ กด “เข้าสู่ระบบ”

3

กรอกอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

4

กรอก PIN 6 หลักที่สร้างไว้

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบด้วย Face ID และ Touch ID

เข้าสู่ระบบด้วย Face ID

1

กดปุ่มเปิดใช้งาน Face ID และกด “ตกลง”

2

ใช้ Face ID เพื่อเข้าสู่ระบบ

* ใช้ได้เฉพาะ iPhone X เท่านั้นเข้าสู่ระบบด้วย Touch ID

1

กดปุ่มเปิดใช้งาน Touch ID และกด “ตกลง”

2

กรอก PIN และกด “ตกลง”

3

เริ่มต้นใช้งาน Touch ID

ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์ร้าน

1

ใส่รูปร้านค้า, ตั้งชื่อร้านค้า และกด “ถัดไป”

2

เลือกประเภทธุรกิจ (เมื่อร้านค้าเลือกใช้ Alipay, WeChat Pay และบัตรเครดิตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขประเภทธุรกิจได้)

3

กรอกข้อมูลร้านค้า และกด “ถัดไป” (ใส่ภาษาไทยเท่านั้น)

4

เลือกบัญชีรับเงิน และกด “ถัดไป”

5

ใส่รหัส OTP (ที่ส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียน) และกด “ถัดไป”

กรณีเปลี่ยนแปลงอีเมลหรือ ไม่เคยมีอีเมลใน K PLUS จะต้องมีการยืนยันตัวตน โดยใส่รหัส OTP (ที่ระบบส่งให้ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้)

6

สร้าง PIN โดยระบุหมายเลข 6 หลัก

7

ยืนยัน PIN ที่สร้างอีกครั้ง

8

กรอกข้อมูลร้านค้า

9

ระบุสถานที่ตั้งร้านค้า

10

เลือกจังหวัดที่ร้านค้าตั้งอยู่

11

ระบุพิกัดร้าน กดปุ่มแสดงร้านค้า เพื่อให้ลูกค้า K PLUS หาร้านได้ง่ายขึ้น และกด “บันทึก”

จะแสดงใน K PLUS เมื่อร้านค้ามี Transaction ครบ 5 ครั้ง และชื่อร้านค้าไม่มีคำหยาบ

12

เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

วิธีการเปลี่ยนเครื่องในการใช้งาน K PLUS shop (เบอร์เดิม)

1

กด “กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน”

2

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขนิติบุคคล

3

ใส่รหัส OTP ที่ท่านได้รับจากอีเมล

4

ยืนยันตัวตนสำเร็จ กด “ตกลง”