28/1/2565

เปิดลิสต์ 3 ธุรกิจตัวท็อป ทำยอดขายดีตลอดปี

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

content1

ด้วยปี 2565 ที่ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากไวรัสกลายพันธุ์ Omicron ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

  1. กรณีดี Omicron ไม่รุนแรง กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวสามารถเดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุด หากเป็นกรณีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัว 3.7%

  2. กรณีแย่ Omicron รุนแรง มีการยกระดับความเข้มงวดของการเดินทาง หรือภาครัฐมีการจำกัดกิจกรรมเพื่อควบคุมการระบาด การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหยุดชะงัก คาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวเหลือ 2.8%

ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นกรณีดีหรือกรณีแย่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เชื่อว่าการขยายตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจไทย เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่อาจเติบโตเพียง 1.0% นั้น จะส่งผลให้ทิศทางของธุรกิจไทยในปีนี้น่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวในด้านยอดขาย เพียงแต่การฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันไป

นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ยังคงมีอีก 2 ตัวแปรหลัก คือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และทิศทางค่าเงินบาท ที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือ

content2

  จำนวนนักท่องเที่ยว : สิ่งที่ต้องจับตาคือ นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นรายใหญ่ถึง 1 ใน 3 ของไทย (11 ล้านคนในปี 2562) เนื่องจากรัฐบาลจีนยังคงเข้มงวดต่อการเดินทางออกนอกประเทศ และการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยอาจฟื้นตัวมาแตะ 4 ล้านคน

  ทิศทางค่าเงินบาท : ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ค่าเงินบาทปี 2565 อาจแกว่งตัวในกรอบที่กว้างขึ้น จากความเสี่ยง ทั้งในด้านของทิศทางนโยบายการเงินของเฟด ที่อาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ได้ส่งสัญญาณไว้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงดอกเบี้ยในระดับต่ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เงินทุนไหลออกจากประเทศไทย และส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงกว่าเดิมได้

content3
  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในประเทศ หากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ

Omicron ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยอาจขาดดุลต่อเนื่องไปอีกปี และจะเป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงกว่าเดิมได้ ซึ่งการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจะยิ่งไปเร่งให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นผ่านทางต้นทุนสินค้านำเข้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในไทย

content4

เปิดโผธุรกิจดาวรุ่ง รับทรัพย์ตลอดปี

  สำหรับปี 2565 กลุ่มธุรกิจที่ยังไปได้ดีนั้น จะมีอยู่ 3 ธุรกิจ ได้แก่

  1. บริการสุขภาพ จากการที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพจากการระบาดของโควิด-19 มากขึ้น ส่งผลให้บริการด้านสุขภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

  2. อิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่สอดรับไปกับวิถีการทำงานแบบไฮบริด หรือทำงานจากที่ใดก็ได้ ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

  3. อาหาร เป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่จำเป็นต้องการดำรงชีพ จึงเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ยังคงขยายตัวได้ดี แต่อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้เล่นในตลาดที่มีจำนวนมาก

เฝ้าระวังธุรกิจ ความเสี่ยงสูง

  ในทางกลับกัน จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทำให้มี 4 กลุ่มธุรกิจที่อาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง

  1. ค้าปลีก ความเปราะบางของกำลังซื้อผู้บริโภค เพราะค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่สูง ประกอบกับความไม่มั่นคงด้านรายได้และการมีงานทำ

  2. โรงแรม ยังขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ นั่นคือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  3. ที่อยู่อาศัย เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง การตัดสินใจซื้อหรือลงทุนจำเป็นต้องมีความพร้อมในการชำระเงินกู้

  4. รถยนต์ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงต่อการตัดสินใจซื้อ

content5

แนะวิธีคืนชีพ 3 ธุรกิจโดนโควิด-19 ถล่มหนัก

  โรงแรม

 • เน้นตลาดไทยเที่ยวไทย โดยมีจุดประสงค์ของการเข้าพักที่หลากหลายขึ้น เช่น Workation, Staycataion
 • ใช้สื่อออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดตรงกับลูกค้า
 • ปรับสถานประกอบการให้เข้าเกณฑ์ Safety and Health Administration (SHA, SHA Plus)
 • ปรับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เช่น โต๊ะทำงานที่สะดวกสบาย หรือ Business center สำหรับกลุ่ม Workation
 • ร่วมกับชุมชนหรือเครือข่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและแตกต่าง
 • เพิ่มแคมเปญ โปรโมชัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้พักที่โรงแรมระยะยาวขึ้น โดยโปรโมชันควรมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนวันได้ เพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น

  ร้านอาหาร

 • เพิ่มบริการจัดส่งอาหาร ลดการพึ่งพาช่องทางการให้บริการหลักเพียงช่องทางเดียว
 • เน้นวัตถุดิบอาหารที่ตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ แตกต่าง มีเอกลักษณ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • จัดหากลุ่มวัตถุดิบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆ เมนู หรือทดแทนกันได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
 • วางแผนการเงิน คุม Cash Flow หมั่นตรวจเช็กกระแสเงินสดอยู่เสมอ ช่วยให้สามารถปรับแผนธุรกิจได้ทัน
 • ใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน การใช้แอปพลิเคชัน หรือระบบเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร

  ค้าปลีก

 • เลดการพึ่งพาช่องทางการขายหลักเพียงช่องทางเดียว เพิ่มช่องทางออนไลน์ เลือกตามความเหมาะสม อาจมีมากกว่า 1 แพลตฟอร์ม
 • จัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการทำ CRM ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้าเก่าให้มากขึ้น
 • เพิ่มพอร์ตสินค้าให้หลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เน้นสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปี 2565
 • สินค้ากลุ่มที่น่าสนใจคือ หมวด สุขภาพ สินค้าอำนวยความสะดวกสบาย และสินค้าที่มี Shelf life ที่ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังควรเป็นสินค้ามีคุณภาพและคุ้มค่าคุ้มราคา
 • ใส่ใจบริการหลังการขายหรือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

​​​