ช่วยเหลือ

K SHOP รับเงินจากอะไรได้บ้าง ?

รับสแกนได้จาก Mobile Banking ทุกธนาคาร และ e-Wallet ที่รองรับ Thai QR รวมถึง e-Wallet ต่างประเทศ เช่น Alipay / WeChat Pay

K SHOP มีความปลอดภัยในการใช้งานแค่ไหน ?

ปลอดภัยด้วย QR Code ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย

จำกัดวงเงินในการรับโอนได้หรือไม่ ?

ระบบ K SHOP มีการจำกัดวงเงินในการรับโอนต่อครั้ง เพื่อป้องกันการใส่จำนวนเงินผิดพลาด

K SHOP มีสลิปหรือไม่ ?

ไม่มีสลิป เพราะเป็นการรับเงินโอน

  • ลูกค้าได้รับ e-Slip สำหรับยืนยันการโอนสำเร็จ
  • ร้านค้าจะได้รับ Notification สำหรับยืนยันรับชำระเงิน ร้านค้าสามารถ Export ไฟล์รายงานย้อนหลังได้จากในแอปพลิเคชัน ระบบจะส่งให้ทางอีเมลเป็น PDF และ CSV
ถ้าไม่มีสลิป หากมีปัญหาจะใช้หลักฐานจากไหนในการตรวจสอบ ?

ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนแต่ละรายการ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน แล้วลูกค้าได้รับ e-Slip จะต้องขอหลักฐาน e-Slip จากลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบกับทางธนาคาร

สามารถตรวจสอบยอดที่รับโอนไปแล้วได้จากที่ใดบ้าง ?

สามารถเข้าไปดูรายงานการขายย้อนหลังของร้านค้าผ่าน แอปพลิเคชัน โดยการเลื่อนดูข้อมูล หรือ Export ไฟล์ส่งทางอีเมล

ร้านค้าจะได้หลักฐานการโอนจากทางใด หากลูกค้าไม่ได้สลิป ?

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสลิป และร้านค้าไม่ได้รับการแจ้งเตือน แสดงว่ารายการการโอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-8888822 โดยแจ้งความต้องการให้ธนาคารตรวจสอบรายการ

จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการที่เพิ่งโอนไป โอนสำเร็จเรียบร้อย ?

ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือน หรือให้เข้าไปดูที่เมนู “หน้าร้าน” ใน K SHOP ถ้ามีรายการจ่าย ก็แสดงว่ารายการสำเร็จเรียบร้อย แต่ถ้าไม่พบรายการ ให้ตรวจสอบจาก e-Slip ของลูกค้า และติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-8888822 โดยแจ้งความต้องการให้ธนาคารตรวจสอบรายการ

สามารถยกเลิกรายการขายได้หรือไม่ ?

สามารถยกเลิกรายการภายในวันเดียวกัน และก่อนการปิดยอดในแต่ละวันได้เท่านั้น (เฉพาะผู้ซื้อที่จ่ายผ่าน K PLUS)

เงินที่ได้จากการชำระสินค้าและบริการไปแล้ว จะหายไปด้วยหรือไม่ ถ้าสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ตหาย ?

เงินจะยังถูกโอนเข้าบัญชีร้านค้าตามปกติ เพราะข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บไว้ที่มือถือหรือที่อุปกรณ์แต่ข้อมูลจะเก็บไว้ที่ server ธนาคาร เมื่อลูกค้าเข้ากระบวนการเปลี่ยนเครื่อง ก็สามารถทำการสรุปยอดและโอนเข้าบัญชีลูกค้าได้ทันที

ต้องการยกเลิก K SHOP ต้องทำอย่างไร ?

ร้านค้าจะต้องไม่มียอดเงินคงเหลือใน K SHOP จากนั้นติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-8888822 โดยแจ้งความต้องการให้ธนาคารขอยกเลิกบริการร้านค้า K SHOP

ระยะเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชี หลังร้านค้ากด “ปิดยอดและโอนเข้าบัญชี” ?
  • รับชำระโดย QR Code ผ่าน K PLUS และ Mobile Banking ธนาคารอื่น - เงินเข้าบัญชีทันที เมื่อกดปิดยอด หากไม่กดปิดยอด ธนาคารจะโอนยอดเงินเข้าทุก 22:00 น. อัตโนมัติ
  • รับชำระผ่าน e-Wallet ต่างประเทศ เช่น Alipay, WeChat Pay เงินเข้าบัญชี 14:00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการถัดไปหลังจากธนาคารได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการ e-Wallet

หมายเหตุ

  • “รหัสชำระเงิน QR Code” หมายถึง “รหัสชำระเงิน” ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อตกลงการเป็นร้านค้า
  • ในกรณีเป็นวันหยุดทำการ ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้าตามกำหนดเวลาเงินเข้าบัญชีของแต่ละอุปกรณ์ / ช่องทาง และเครื่องมือการชำระเงิน ในวันทำการแรก หรือวันทำการถัดไป
  • ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับร้านค้าเป็นยอดคงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (หากมี) โดยธนาคารจะไม่คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากบนเงินค่าสินค้า / บริการที่ยังไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า