ช่วยเหลือ

K PLUS shop ใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

K PLUS shop ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

  • iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป
  • Android เวอร์ชัน 5.2 ขึ้นไป

หมายเหตุ

  • Window Mobile ไม่สามารถใช้งานได้
  • iOS ที่ผ่านการ Jailbreak รวมทั้ง Android ที่ Root เครื่องแล้วจะยังสามารถใช้งานได้ แต่จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เข้าใช้งาน
K PLUS shop เหมาะกับผู้ใช้งานแบบใด ?
  • กลุ่มร้านค้ารายย่อยที่มียอดการรับโอนเงินไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ 300,000 บาท/เดือน
  • กลุ่มธุรกิจบุคคลที่เจ้าของกิจการทำเอง (Street Shop)
  • กลุ่มธุรกิจบุคคลที่มีลูกน้องเพียง 1-2 คน (Community Mall)

หมายเหตุ
ทั้งนี้ท่าสามารถขอเพิ่มวงเงินรับชำระได้ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ที่ KBIZ Contact Center (24 ชั่วโมง) โทร. 02-888-8822