ฟังก์ชัน

รับชำระเงินด้วย Alipay และ WeChat Pay

เพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวจีน

วิธีการสมัคร Alipay และ WeChat Pay

1

กดเมนู “จัดการร้าน”

2

กด “รับ Alipay, WeChat Pay”

3

กดเลือก e-Wallet ที่ต้องการสมัคร และกด “ถัดไป”

4

กรอกข้อมูลร้านค้าเป็นภาษาอังกฤษ

5

กรอกที่อยู่สำหรับส่งใบกำกับภาษีเป็นภาษาไทย

6

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กดยอมรับ และกด “ยืนยันการสมัคร”

7

สมัครสำเร็จ เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

* ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

วิธีการรับชำระเงินด้วย Alipay

1

กด “สแกนรับเงิน”

2

ร้านค้ากดระบุจำนวนเงินเรียกเก็บ (บาท) และกด “สแกน Alipay”

3

ร้านค้าทำการสแกน QR Code บนมือถือของผู้ซื้อ เพื่อชำระเงิน

4

ร้านค้าได้รับแจ้งเตือน ทำรายการสำเร็จ

5

ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายการขายจาก Alipay ได้จากเมนู “หน้าร้าน”

วิธีการรับชำระเงินด้วย WeChat Pay

1

กด “สแกนรับเงิน”

2

ร้านค้ากดระบุจำนวนเงินเรียกเก็บ (บาท) และกด “สแกน WeChat Pay”

3

ร้านค้าทำการสแกน QR Code บนมือถือของผู้ซื้อ เพื่อชำระเงิน

4

ร้านค้าได้รับแจ้งเตือน ทำรายการสำเร็จ

5

ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายการขายจาก WeChat Pay ได้จากเมนู “หน้าร้าน”

* รายการ Alipay / WeChat Pay ระบบจะทำการ Auto Settlement และนำเงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้น (ไม่เกิน 14.00 น.) โดยที่ร้านค้าไม่จำเป็นต้องกดปิดยอดเอง