ฟังก์ชัน

ดูสถานะการชำระเงินและจัดส่งสินค้า

วิธีการดูสถานะการชำระเงินและจัดส่งสินค้า

ร้านค้าสามารถเลือกบริการจัดส่งสินค้าได้ทันที

1

กดเมนู “ขายออนไลน์”

2

กด “สถานะรายการขาย” ระหว่างรอผู้ซื้อชำระเงิน ราคาสินค้าจะเป็นสีเหลือง

3

เมื่อผู้ซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ราคาสินค้าจะเป็นสีเขียว และกดรายการที่ต้องการจัดส่งสินค้า

4

กด “เลือกบริการจัดส่ง”

5

กรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ

6

กดเลือกตัวเลือกจัดส่ง

7

กด “ชำระค่าจัดส่ง”

8

กด “ชำระเงิน”

9

กด “ดูรายการจัดส่ง”

10

กด “สร้างใบแปะกล่องพัสดุ”

11

กด “สร้างใบแปะกล่องพัสดุ”

12

กด “พิมพ์ใบแปะกล่องพัสดุ”

13

เมื่อจัดส่งพัสดุแล้ว สถานะจะแสดงที่ช่องจัดส่งแล้ว

14

ติดตามสถานะรายการขายได้ทันที